PRELOŽKA PLYNÁRENSKÉHO ZARIADENIA

PRELOŽKA PLYNÁRENSKÉHO ZARIADENIA
Vladimír Slaninka

REKONŠTRUKCIA DISTRIBUČNÝCH PLYNOVODOV

Zákonom 251/2012 Z.z. – § 64 odstavec 6) ukladá prevádzkovateľovi distribučnej siete povinnosť zabezpečovať pravidelnú údržbu a obnovu distribučnej sústavy na udržanie kapacity distribučnej sústavy. Ak distribútor zemného plynu nemôže zabezpečiť

Čítaj viac »
PRELOŽKA PLYNÁRENSKÉHO ZARIADENIA
Vladimír Slaninka

PRELOŽKA MERADLA (PLYNOMERA)

Určite nie jeden z Vás ste si mysleli, že „plynári“ vám plynomer namontujú do skrinky, plynomerne či na iné nimi schválené miesto a ten plynomer je „VÁŠ“. Je to

Čítaj viac »
PRELOŽKA PLYNÁRENSKÉHO ZARIADENIA
Vladimír Slaninka

PRELOŽKA (ÚPRAVA) ROZVODOV PLYNU

Plynárenským zariadením sa rozumie zariadenie určené na prepravu plynu, distribúciu plynu, uskladňovanie plynu, skvapalňovanie plynu vrátane zariadenia potrebného na poskytovanie podporných služieb, zariadenia potrebného na zabezpečenie

Čítaj viac »
PRELOŽKA PLYNÁRENSKÉHO ZARIADENIA
Vladimír Slaninka

PRELOŽKA HLAVNÉHO UZÁVERU PLYNU (HUP)

Preložka plynárenského zariadenia je zákonom chápaná ako premiestnenie niektorého prvku plynárenského zariadenia (oproti jestvujúcemu stavu) t. j. aj preloženie HUP. Pre každého občana (jestvujúceho odberateľa plynu, vlastníka nehnuteľnosti) ale aj

Čítaj viac »