PRELOŽKA PLYNÁRENSKÉHO ZARIADENIA

DS baner

REKONŠTRUKCIA DISTRIBUČNÝCH PLYNOVODOV

Zákonom 251/2012 Z.z. – § 64 odstavec 6) ukladá prevádzkovateľovi distribučnej siete povinnosť zabezpečovať pravidelnú údržbu a obnovu distribučnej sústavy na udržanie kapacity distribučnej sústavy. Ak distribútor zemného plynu nemôže zabezpečiť spoľahlivú, bezpečnú a kapacitne vyváženú distribučnú sieť má za povinnosť: 1.) vykonávať plánované […]

REKONŠTRUKCIA DISTRIBUČNÝCH PLYNOVODOV Čítaj viac »

Otázky 1400x400

PRELOŽKA (ÚPRAVA) ROZVODOV PLYNU

Plynárenským zariadením sa rozumie zariadenie určené na prepravu plynu, distribúciu plynu, uskladňovanie plynu, skvapalňovanie plynu vrátane zariadenia potrebného na poskytovanie podporných služieb, zariadenia potrebného na zabezpečenie prístupu a prevádzkovania siete vrátane hlavného uzáveru plynu. Preložka plynárenského zariadenia  je

PRELOŽKA (ÚPRAVA) ROZVODOV PLYNU Čítaj viac »

Prelozka HUP O baner

PRELOŽKA HLAVNÉHO UZÁVERU PLYNU (HUP)

Preložka plynárenského zariadenia je zákonom chápaná ako premiestnenie niektorého prvku plynárenského zariadenia (oproti jestvujúcemu stavu) t. j. aj preloženie HUP. Pre každého občana (jestvujúceho odberateľa plynu, vlastníka nehnuteľnosti) ale aj právnickú osobu, na pozemku ktorého sa plynárenské zariadenia nachádza, je zakázané svojvoľne zasahovať bez podmienok a

PRELOŽKA HLAVNÉHO UZÁVERU PLYNU (HUP) Čítaj viac »

PP

AKO REALIZOVAŤ PRELOŽKU PLYNÁRENSKÉHO ZARIADENIA (DP/PP)

Pre zorientovania sa v pojmoch používaných pri pomenovaní „plynových rúr“ uvádzam definíciu pojmu plynárenské zariadenie. Je to zariadenie určené na prepravu plynu, distribúciu plynu, uskladňovanie plynu vrátane zariadenia potrebného na poskytovanie podporných služieb, zariadenia potrebného

AKO REALIZOVAŤ PRELOŽKU PLYNÁRENSKÉHO ZARIADENIA (DP/PP) Čítaj viac »

Návrat hore
Scroll to Top