CENA PRÍPOJKY PLYNU

Stavebník sa často mylne domnieva, že cena prípojky plynu je závislá „len od jej dĺžky“. Ďalším omylom je domnienka, že prípojkou „je všetko od „uličného“ plynovodu až po spotrebiče. Pravdou je, že prípojka plynu (pripojovací plynovod) končí hlavným uzáverom plynu (ďalej už len HUP) pri hranici pozemku stavebníka. Prípojka plynu pozostáva z vodorovnej a zvislej časti.

Two columns
Vertical
Horizontal
CENA PLYNOVEJ PRÍPOJKY
CELKOVÝ SÚHRN VÝPOČTU
Name Total
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart
Have a promocode?
Promocode Hide Show
Cena prípojky plynu

Pre bežný rodinný dom si prevádzkovateľ DS vyžaduje prípojku plynu zhotoviť z plastového potrubia PE 100 d32 SDR 11, ukončiť ju hlavným uzáverom plynu (HUP) v domovej regulačnej zostave plynu (DRZ – skrinka pre regulátor tlaku plynu, plynomer ….). Verím, že odborná publikácia (TPP 700 02) vás určite zaujme, ak zvažujete výstavbu prípojky plynu. 

Distribútor Vás môže aj nepríjemne prekvapiť. Môže nastať situácia, že v novej obytnej lokalite nie je možné pripojiť objekt na verejné siete. Taktiež môže nastať aj situácia, najmä v staršej zástavbe rodinných domov, že napojenie je problematické z kapacitných dôvodov.

Dôležité upozornenie:
Stavebné a zemné práceochrannom alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia môže realizovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie týchto prác, a to na základe osobitného predpisu. A to je asi posledná mylná domnienka širokej verejnosti, že zemné práce pre uloženie prípojky plynu pod zemský povrch si môžu vykonať sami. Je to služba v cene prípojky plynu.

Príklady (s obrazovým znázornením) sú na stránke pripojovací plynovod.

Návrat hore