pripravené pre Vás

WEBOVÉ INFORMÁCIE

Web Vás nasmeruje na distribútora zemného plynu, ktorý prehľadne vypracoval formuláre pre proces pripájania do plynárenskej siete, poskytne informácia o cenách poskytovaných služieb

PARTNERI
BBF BW 1

Zhotovitelia na výstavbu pripojovacieho plynovodu (plynovej prípojky), alebo vyhľadajte v celoslovenkom mennom zozname

ONLINE FORMULÁRE

Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. pre Vás pripravila na svojej webovej stránke aplikáciu prostredníctvom, ktorej môžete zadávať jednotlivé typy žiadostí pre PROCES PRIPOJENIA a TECHNICKEJ ZMENY

ZEMNÉMU PLYNU ROZUMEJÚ

Informačný web spoločnosti SPP-distribúcia, a.s., ktorý vrelo odporúčam. Nájdete na ňom najnovšie správy, aktuality z oblasti vykurovania, prípravy TUV, varenia ale aj informácie o poskytovaní dotácií od štátu či EU.

PORADENSTVO V OBLASTI TZB

Zamysleli ste sa nad bezpečnosťou plynových zariadení užívaných v dome, chcete sa pripojiť na vodovod, kanalizáciu, plynovod, vybrať plynový kotol. Rozhodli ste sa využiť slnečnú energiu, ale neviete či je jej dosť?

ONLINE FORMULÁRE PRE TZB

Formuláre na zaslanie podkladov pri objednávke projektu, môžete nahrávať elektronické podklady pre zadanie objednávky

Návrat hore