ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE (OPZ)

PLYNOVÉ SPOTREBIČE V BUDOVÁCH

PLYNOVÉ SPOTREBIČE V tomto článku sa budem snažiť do problematiky plynových spotrebičoch vniesť svoj pohľad na celý rad konštrukcií spotrebičov s rôznou funkciou, spôsobom spaľovania s rôznymi formami prívodu vzduchu a odvodom spalín. Uvádzam aj akúsi definíciu, čo plynový spotrebič je. Spotrebič je zariadenie, v ktorom sa spaľovaním premieňa energia plynného paliva na teplo. Pre prehľadnosť budú uvedené hlavné spôsoby triedenia a …

PLYNOVÉ SPOTREBIČE V BUDOVÁCH Čítajte viac »

PLYNOVODY NA ZÁSOBOVANIE BUDOV PLYNOM (DO 5 bar)

Odberné plynové zariadenie (OPZ) je zariadenie určené na odber plynu. Ide o rozvody plynu od hlavného uzáveru plynu až po plynové spotrebiče. Spoločným prvkom všetkých odberných zariadení sú „plynovody na zásobovanie budov“. Technická komisia európskej únie CEN/TC 234 vypracovala dokument (EN 1775: 2007) pod názvom: Zásobovanie plynom. Slovenská republika ako členský štát únie bola  povinná prevziať tento dokument. Vznikla národná norma STN EN 1775:2008. Tento …

PLYNOVODY NA ZÁSOBOVANIE BUDOV PLYNOM (DO 5 bar) Čítajte viac »

PLYNOVODY NA ZÁSOBOVANIE BUDOV (DO 10 kPa)

Účelom plynofikácie stavebného objektu je „priviesť zemný plyn“ od distribučného plynovodu k plynovým spotrebičom, ktoré budete mať inštalované v objekte. Pre komplexný pohľad nebudem uvažovať, že stavebný objekt bol v  minulosti plynofikovaný (napr. pred odkúpením), alebo že pred objektom v minulosti bol vybudovaný prípojný bod pre budúce napojenie objektu do DS, len doposiaľ k tomu nedošlo. Pod pojmom „priviesť zemný plyn“ …

PLYNOVODY NA ZÁSOBOVANIE BUDOV (DO 10 kPa) Čítajte viac »

Domová regulačná zostava – zemná súprava (modul)

Samostatnú kapitolu podzemných regulačných staníc tvoria domové regulačné zostavy – zemné súpravy (moduly). Je to technologické zariadenie bez plynomera – zemná súprava (modul) je zariadenie určené na zemné (podzemné) ukladanie regulátorov tlaku plynu. Modul pozostáva z puzdra s vysokou mechanickou odolnosťou a odolnosťou voči korózii. Do skrine je namontovaná regulačná súprava, ktorá obsahuje prívodnú rúrku, …

Domová regulačná zostava – zemná súprava (modul) Čítajte viac »

Plynové zariadenia – havárie a bezpečnosť prevádzky

Aj keď sa v súčasnosti kladie väčší dôraz na využívanie energie získanej z obnoviteľných zdrojov, takmer 94 % obyvateľov Slovenskej republiky využíva zemný plyn na každodenné varenie, prípravu teplej vody alebo vykurovanie. Využívanie zemného plynu je pohodlné a finančne výhodné. Keďže na území Slovenska sa nenachádzajú veľké zásoby zemného plynu, dováža sa k nám z …

Plynové zariadenia – havárie a bezpečnosť prevádzky Čítajte viac »