ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE (OPZ)

PLYNOVÉ SPOTREBIČE V BUDOVÁCH

PLYNOVÉ SPOTREBIČE V tomto článku sa budem snažiť do problematiky plynových spotrebičoch vniesť svoj pohľad na celý rad konštrukcií spotrebičov s rôznou funkciou, spôsobom spaľovania s rôznymi formami prívodu vzduchu a odvodom spalín. Uvádzam aj akúsi definíciu, čo plynový …

PLYNOVÉ SPOTREBIČE V BUDOVÁCH Čítaj viac »

PLYNOVODY NA ZÁSOBOVANIE BUDOV PLYNOM (DO 5 bar)

Odberné plynové zariadenie (OPZ) je zariadenie určené na odber plynu. Ide o rozvody plynu od hlavného uzáveru plynu až po plynové spotrebiče. Spoločným prvkom všetkých odberných zariadení sú „plynovody na zásobovanie budov“. Technická komisia európskej únie CEN/TC 234 vypracovala dokument …

PLYNOVODY NA ZÁSOBOVANIE BUDOV PLYNOM (DO 5 bar) Čítaj viac »

PLYNOVODY NA ZÁSOBOVANIE BUDOV (DO 10 kPa)

Účelom plynofikácie stavebného objektu je „priviesť zemný plyn“ od distribučného plynovodu k plynovým spotrebičom, ktoré budete mať inštalované v objekte. Pre komplexný pohľad nebudem uvažovať, že stavebný objekt bol v  minulosti plynofikovaný (napr. pred odkúpením), alebo že pred objektom …

PLYNOVODY NA ZÁSOBOVANIE BUDOV (DO 10 kPa) Čítaj viac »

DOMOVÁ REGULAČNÁ ZOSTAVA – ZEMNÁ SÚPRAVA (MODUL)

Samostatnú kapitolu podzemných regulačných staníc tvoria domové regulačné zostavy – zemné súpravy (moduly). Je to technologické zariadenie bez plynomera – zemná súprava (modul) je zariadenie určené na zemné (podzemné) ukladanie regulátorov tlaku plynu. Modul pozostáva …

DOMOVÁ REGULAČNÁ ZOSTAVA – ZEMNÁ SÚPRAVA (MODUL) Čítaj viac »

PLYNOVÉ ZARIADENIA – HAVÁRIE A BEZPEČNOSŤ PREVÁDZKY

Aj keď sa v súčasnosti kladie väčší dôraz na využívanie energie získanej z obnoviteľných zdrojov, takmer 94 % obyvateľov Slovenskej republiky využíva zemný plyn na každodenné varenie, prípravu teplej vody alebo vykurovanie. Využívanie zemného plynu …

PLYNOVÉ ZARIADENIA – HAVÁRIE A BEZPEČNOSŤ PREVÁDZKY Čítaj viac »

Scroll to Top
Scroll to Top