ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE (OPZ)

PLYNOVÉ SPOTREBIČE V BUDOVÁCH

PLYNOVÉ SPOTREBIČE V tomto článku sa budem snažiť do problematiky plynových spotrebičoch vniesť svoj pohľad na celý rad konštrukcií spotrebičov s rôznou funkciou, spôsobom spaľovania s rôznymi formami prívodu vzduchu a odvodom spalín. Uvádzam aj akúsi definíciu, čo plynový spotrebič je. Spotrebič je zariadenie, v ktorom sa spaľovaním premieňa energia plynného paliva na teplo. Pre prehľadnosť budú uvedené hlavné spôsoby triedenia a …

PLYNOVÉ SPOTREBIČE V BUDOVÁCH Čítajte viac »

PLYNOVODY NA ZÁSOBOVANIE BUDOV PLYNOM (DO 5 bar)

Odberné plynové zariadenie (OPZ) je zariadenie určené na odber plynu. Ide o rozvody plynu od hlavného uzáveru plynu až po plynové spotrebiče. Spoločným prvkom všetkých odberných zariadení sú “plynovody na zásobovanie budov”. Technická komisia európskej únie CEN/TC 234 vypracovala dokument (EN 1775: 2007) pod názvom: Zásobovanie plynom. Slovenská republika ako členský štát únie bola  povinná prevziať tento dokument. Vznikla národná norma STN EN 1775:2008. Tento …

PLYNOVODY NA ZÁSOBOVANIE BUDOV PLYNOM (DO 5 bar) Čítajte viac »

PLYNOVODY NA ZÁSOBOVANIE BUDOV (DO 10 kPa)

Účelom plynofikácie stavebného objektu je “priviesť zemný plyn” od distribučného plynovodu k plynovým spotrebičom, ktoré budete mať inštalované v objekte. Pre komplexný pohľad nebudem uvažovať, že stavebný objekt bol v  minulosti plynofikovaný (napr. pred odkúpením), alebo že pred objektom v minulosti bol vybudovaný prípojný bod pre budúce napojenie objektu do DS, len doposiaľ k tomu nedošlo. Pod pojmom “priviesť zemný plyn” …

PLYNOVODY NA ZÁSOBOVANIE BUDOV (DO 10 kPa) Čítajte viac »