ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE (OPZ)

Kondens

PLYNOVÉ SPOTREBIČE V BUDOVÁCH

PLYNOVÉ SPOTREBIČE V tomto článku sa budem snažiť do problematiky plynových spotrebičoch vniesť svoj pohľad na celý rad konštrukcií spotrebičov s rôznou funkciou, spôsobom spaľovania s rôznymi formami prívodu vzduchu a odvodom spalín. Uvádzam aj akúsi definíciu, čo plynový

PLYNOVÉ SPOTREBIČE V BUDOVÁCH Čítaj viac »

gas DS 0

PLYNOVODY NA ZÁSOBOVANIE BUDOV PLYNOM (DO 5 bar)

Odberné plynové zariadenie (OPZ) je zariadenie určené na odber plynu. Ide o rozvody plynu od hlavného uzáveru plynu až po plynové spotrebiče. Spoločným prvkom všetkých odberných zariadení sú „plynovody na zásobovanie budov“. Technická komisia európskej únie CEN/TC 234 vypracovala dokument

PLYNOVODY NA ZÁSOBOVANIE BUDOV PLYNOM (DO 5 bar) Čítaj viac »

Preložka PS baner

PLYNOVODY NA ZÁSOBOVANIE BUDOV (DO 10 kPa)

Účelom plynofikácie stavebného objektu je „priviesť zemný plyn“ od distribučného plynovodu k plynovým spotrebičom, ktoré budete mať inštalované v objekte. Pre komplexný pohľad nebudem uvažovať, že stavebný objekt bol v  minulosti plynofikovaný (napr. pred odkúpením), alebo že pred objektom

PLYNOVODY NA ZÁSOBOVANIE BUDOV (DO 10 kPa) Čítaj viac »

PoRZ

DOMOVÁ REGULAČNÁ ZOSTAVA – ZEMNÁ SÚPRAVA (MODUL)

Samostatnú kapitolu podzemných regulačných staníc tvoria domové regulačné zostavy – zemné súpravy (moduly). Je to technologické zariadenie bez plynomera – zemná súprava (modul) je zariadenie určené na zemné (podzemné) ukladanie regulátorov tlaku plynu. Modul pozostáva

DOMOVÁ REGULAČNÁ ZOSTAVA – ZEMNÁ SÚPRAVA (MODUL) Čítaj viac »

Návrat hore
Scroll to Top