CENA PLYNOFIKÁCIE RODINNÉHO DOMU

CENA PLYNOFIKÁCIE RODINNÉHO DOMU

je v súčasnej dobe ekonomický parameter, ktorý je rozhodujúci pri kombinácii obnoviteľných zdrojov s plynovým kondenzačným kotlom. Pripravil som pre vás kalkulačku plynofikácie rodinného domu (a to nie len pre novostavby), ktorá bude nápomocná aj napriek rôznym dezinformáciám o zákaze predaja plynových kotlov od roku 2025.

Usmernenie: Podľa dostupných informácií, Európska únia nezakázala predaj plynových kotlov od roku 2025. Diskusie a odporúčania pre zákaz predaja nových plynových kotlov od tohto dátumu vznikli na základe návrhov Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA), ale nakoniec k úplnému zákazu nedošlo.
Nová smernica energetickej hospodárnosti budov, ktorú schválili europoslanci, sa dotkne kotlov na fosílne palivá (t.j. aj plynových kotlov) až od roku 2040. Kontroverzná smernica zavádza okrem toho hneď niekoľko nových povinností.
– V novým budovám pribudne povinnosť inštalovať fotovoltiku na strechách (či myslieť na inštaláciu nabíjačiek pre elektromobil.)
– Ľudia sa nemusia obávať, že im v existujúcich budovách zakážu používať plynové kotly.
Domácnosti, ktoré v súčasnosti vykurujú plynovým kotlom, budú môcť prevádzkovať svoje zariadenia aj naďalej.

Preto som presvedčený, že plynofikácia domu je naďalej výhodnou investíciou pri kombinácii obnoviteľných zdrojov najmä s plynovým kondenzačným kotlom. Pre názornosť uvádzam obrázok, ktorý znázorňuje „plynofikáciu rodinného domu“ ako celok.

Schéma STL

ČO OVPLYVŇUJE CENU PLYNOFIKÁCIE RODINNÉHO DOMU?

  1. Poplatok za pripojenie do distribučnej siete plynu v kategórii domácnosť (157,66 € s DPH). Ide o fixný poplatok, ktorý je prevádzkovateľovi stanovený „ÚRADOM PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
  2. Cena prípravnej etapy plynofikácie rodinného domu (projektová dokumentácia, povoľovanie stavby . . . ), ktorá sa bude určite meniť v dôsledku úpravy zákonov o výstavbe, náročnosti spracovania podkladov a dokladov potrebných na povolenie, realizovanie a kolaudovanie stavby. Pre súčasný legislatívny stav som pripravil KALKULAČKA PRE VÝPOČET CENY PROJEKTU , ktorú môžete použiť pre orientačnú cenu projektu, ktorú môžete zadať do výslednej kalkulačky.
  3. Cena pripojovacieho plynovodu (prípojky plynu), ktorý je potrebné vybudovať pre vznik odberného miesta (OM)= bezpečného bodu pre pripojenie rodinného domu do plynárenskej siete. V kalkulačke je stanovená priemerná cena takzvanej typovej prípojky plynu (800 €). Pre dosadenie presnejšej ceny si môžete spočítať cenu tej vašej prípojky plynu pomocou KALKULAČKY PRE VÝPOČET CENY PRÍPOJKY PLYNU.
  4. Cena domového rozvodu plynu s príslušenstvom pre uvažovaný počet plynových spotrebičov. Musí byť splnená podmienka, že na OM aspoň jeden spotrebič = vznik odberu zemného plynu.
  5. Cena plynového kondenzačného kotla spolu s komínom, na ktorý je kotol napojený.
Two columns
Vertical
Horizontal
CENA PLYNOFIKÁCIE DOMU
CELKOVÝ SÚHRN VÝPOČTU
Name Total
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart
Have a promocode?
Promocode Hide Show
Návrat hore