Close

O MNE

Som autorizovaný stavebný inžinier a projektovaniu sa venujem 35 rokov. Pri svojej práci kladiem dôraz na odbornosť, dôslednosť a spoľahlivosť. Vďaka tomu sa viem za svoje projekty vždy zaručiť aj certifikátom.

CETRIFIKÁCIA A OSVEDĆENIA / PARTNERY / PROFIL

V rokoch 1992 až 1998 som pracoval ako projektant – živnostník. V rokoch 1999-2009 som pracoval ako riadiaci pracovník oblastnej plynoslužobne SPP distribúcia a.s., a zároveň ako zodpovedný zástupca projektovej kancelárie PROJEKTPLYN – Beáta Slaninková. Od roku 2010 ako projektant v slobodnom povolení.

CERTIFIKÁTY / PARTNERIPROFIL

SLUŽBY

INŽINIERSKE ČINNOSTI

vypracovanie žiadosti
– plynovod (OPZ)
– vodovod (domový)
– kanalizácia (domová)

zabezpečenie stanovísk 
– k projektovým dokumentáciám
– k plynárenským PD
– k PD voda (kanalizácia)
– pre vydanie stavebného povolenia

Čítaj viac
PROJEKTOVANIE

– štúdie stavieb
– projekty pre územné konanie

– projekty na stavebné povolenie
– projekty na realizáciu

– dokomentácie skutkového prevedenia

– autorský dozor stavieb

Čítaj viac
PORADENSTVO

– posúdenie územia

– prepočet stavebných nákladov

– posúdenie energetických zdrojov

– zmeny stavieb pred dokončením 

– posúdenie stavebných konštrukcií pre VTZ


Čítaj viac
PORADENSTVO "PLYNÁRENSTVO"

– plynárenské zariadenia

– odberné plynové zariadenia

– cena prípojky plyu (RD)

– cena domových rozvodov plynu

– dokumentácie plynových zariadení

– preložka plyn. zariadení

Čítaj viac
OTÁZKY A ODPOVEDE

– plynofikácia rodinného domu

– plynofikácie bytu

– domové rozvody plynu v bytovom dome

– obnova distrubučných plynovodov

– plynové spotrebiče a komíny

– novinky z TZB

Čítaj viac
DOKUMENTÁCIE
DOKUMENTÁCIE ODBERNÝCH PLYN. ZARIADENÍ

Dokumentácia regulačnej zostavy

– Dokumentácia pre rozvod plynu v budovách

– Dokumentácia pre priemyselné rozvody plynu

– Dokumentácia pre rozvod plynu do tlaku 5 barov

DOKUMENTÁCIE VODOVODU A KANALIZÁCIE

– Vodovodná prípojka

– Domový vodovod a zdravotechnické zariadenia

– Kanalizačná prípojka

– Domová kanalizácia a zdravotechnické zariadenia

DOKUMENTÁCIE PRE PLYNOVOD LPG a CNG

– Tlakové stanice pre LPG a CNG

– Rozvody plynu pre LPG a CNG

KONTAKT
FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Ing. Vladimír SLANINKA

IČO: 35543973, DIČ: 1023587356,
Banka IBAN: SK48 1111 0000 0068 9090 0007
register oprávnených osôb SKSI evid. č. 2765

Telefón: +421 917 738 730, Office: 0650 404 106

e-mail:vlado.slaninka@projektplyn.sk

Markušovská cesta 2956/1
052 40 SPIŠSKÁ NOVÁ VESPrávna forma:
Slobodné povolanie – fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona. 

Registrácia:
Štatistický register SR.
Zápis realizovaný:
Štatistický úrad SR – Krajská správa v Košiciach.

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Vyhlásenie: Informácie z tohto formulára nie sú poskytované žiadnej tretej strane.

Použitím tohto formulára súhlasíte s ukladaním a spracovaním vašich údajov prostredníctvom tejto webovej stránky za účelom kontaktovania.