Close
O MNE

Som autorizovaný stavebný inžinier a projektovaniu sa venujem 35 rokov. Pri svojej práci kladiem dôraz na odbornosť, dôslednosť a spoľahlivosť. Vďaka tomu sa viem za svoje projekty vždy zaručiť aj certifikátom.

SPOLUPRÁCA

V rokoch 1999-2009 som pracoval ako riadiaci pracovník oblastnej plynoslužobne SPP distribúcia a.s., a zároveň ako zodpovedný zástupca projektovej kancelárie PROJEKTPLYN – Beáta Slaninková.

SLUŽBY
INŽINIERSKE ČINNOSTI

vypracovanie žiadosti
– plynovod (OPZ)
– vodovod (domový)
– kanalizácia (domová)

zabezpečenie stanovísk 
– k projektovým dokumentáciám
– k plynárenským PD
– k PD voda (kanalizácia)
– pre vydanie stavebného povolenia

Čítaj viac
PROJEKTOVANIE

– štúdie stavieb
– projekty pre územné konanie

– projekty na stavebné povolenie
– projekty na realizáciu

– dokomentácie skutového prevedenia

– autorský dozor stavieb

Čítaj viac
PORADENSTVO

– posúdenie lokality územia

– prepočet stavebých nákladov

– posúdenie energetických zdrojov

– zmeny stavieb a konštrukcií

– poradenstvo v oblasti CAD

Čítaj viac
DOKUMENTÁCIE
DOKUMENTÁCIE ODBERNÝCH PLYN. ZARIADENÍ

Dokumentácia regulačnej zostavy

– Dokumentácia pre rozvod plynu v budovách

– Dokumentácia pre priemyselné rozvody plynu

– Dokumentácia pre rozvod plynu do tlaku 5 barov

DOKUMENTÁCIE VODOVODU A KANALIZÁCIE

– Vodovodná prípojka

– Domový vodovod a zdravotechnické zariadenia

– Kanalizačná prípojka

– Domová kanalizácia a zdravotechnické zariadenia

DOKUMENTÁCIE PRE PLYNOVOD LPG a CNG

– Tlakové stanice pre LPG a CNG

– Rozvody plynu pre LPG a CNG

KONTAKT
FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Ing. Vladimír SLANINKA

IČO: 35543973, DIČ: 1023587356,
Banka IBAN: SK48 1111 0000 0068 9090 0007
register oprávnených osôb SKSI evid. č. 2765

Telefón: +421 917 738 730, Office: 0650 404 106

e-mail:vlado.slaninka@projektplyn.sk

Markušovská cesta 2956/1
052 40 SPIŠSKÁ NOVÁ VESPrávna forma:
Slobodné povolanie – fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona. 

Registrácia:
Štatistickom registri SR.
Zápis realizovaný:
Štatistický úrad SR – Krajská správa v Košiciach.

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Vyhlásenie: Informácie z tohto formulára nie sú poskytované žiadnej tretej strane.

Použitím tohto formulára súhlasíte s ukladaním a spracovaním vašich údajov prostredníctvom tejto webovej stránky za účelom kontaktovania.