PROJEKTOVANIE STAVIEB

TECHNICKÉ, TECHNOLOGICKÉ A ENERGETICKÉ VYBAVENIE STAVIEB

PLYNOVÉ ZARIADENIA

ZDRAVOTNOTECHNICKÉ ZARIADENIA A INŠTALÁCIE
(plyn, vodovod, kanalizácia)

PLYNOVÉ ZARIADENIA PRÍPOJKA PLYNU DOMOVÝ ROZVOD PLYNU ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIA PRIEMYSELNÉ ROZVODY OBNOVA PLYNOVODOV PRELOŽKY PLYNOVÝCH ZARIADENÍ

SLUŽBY

Hlavným produktom mojej práce sú projektové dokumentácie plynových zariadení, zdravotechnických zariadení a inštalácií plynu, vody a kanálu. Neoddeliteľnou súčasťou poskytovaných služieb sú aj inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo.

PROJEKTOVANIE

Vypracovanie štúdie stavieb, projektov pre územné konanie, stavebné povolenie a projekty na realizáciu stavby.

SMART PORADENSTVO

Kalkulačky na výpočet predpokladanej ceny prípojky plynu, vonkajšieho domového rozvodu plynu.

WEBOVÉ INFORMÁCIE

V príspevkoch uvádzam podstatné legislatívne predpisy, zákony, normy a názvoslovia používané v plynárenstve.

OTÁZKY A ODPOVEDE

Chcete zaviesť "plyn" do rodinného domu, bytu, alebo vymeniť jestvujúci rozvod plynu v bytovke? Niektoré odpovede som už zverejnil.

INŽINIERSKE ČINNOSTI

Vypracovanie žiadostí spojených s výstavbou miestnych plynovodov, prípojok plynu, vody, kanálu a plynofikácie stavebných objektov.

TECHNICKÁ POMOC

Plynofikácia nehnuteľnosti, alebo jej zmena je spojená s dodržaním nevyhnutných právnych krokov, kde je potrebná technická znalosť.

Kontaktujte nás

Obchodné meno

Ing. Vladimír Slaninka

Email:

vlado.slaninka@projektplyn.sk

Sídlo firmy

Zimná 2549/110, 052 01 Spišská Nová Ves

Telefón:

+421 917 738 730

Bankové spojenie

IBAN: SK48 1111 0000 0068 9090 0007

Registrácia SKSI:

evidenčné číslo: 2765

IČO/DIČ:

IČO: 35543973, DIČ: 1023587356

Adresa kancelárie:

Markušovská cesta 2956/1 052 40 Spišská Nová Ves

Právna forma podnikania:
Slobodne povolanie – fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona.
Registrácia: Štatistický register SR, Krajská spáva v Košiciach

PARTNERI