Close

Mobil

O mne

Som autorizovaný stavebný inžinier a projektovaniu sa venujem 35 rokov. Pri svojej práci kladiem dôraz na odbornosť, dôslednosť a spoľahlivosť. Vďaka tomu sa viem za svoje projekty vždy zaručiť aj certifikátom.

Spolupráca

V rokoch 1999-2009 som pracoval ako riadiaci pracovník oblastnej plynoslužobne SPP distribúcia a.s., a zároveň ako zodpovedný zástupca projektovej kancelárie PROJEKTPLYN – Beáta Slaninková.

Služby

Inžinierske činnosti

vypracovanie žiadosti
– plynovod (OPZ)
– vodovod (domový)
– kanalizácia (domová)

zabezpečenie stanovísk 
– k projektovým dokumentáciám
– k plynárenským PD
– k PD voda (kanalizácia)
– pre vydanie stavebného povolenia


Čítaj viac

Projektovanie

– štúdie stavieb
– projekty pre územné konanie

– projekty na stavebné povolenie
– projekty na realizáciu

– dokomentácie skutového prevedenia

– autorský dozor stavieb


Čítaj viac

Poradenstvo

– posúdenie lokality územia

– prepočet stavebých nákladov

– posúdenie energetických zdrojov

– zmeny stavieb a konštrukcií

– poradenstvo v oblasti CAD

Čítaj viac

Dokumentácia

DOKUMENTÁCIE ODBERNÝCH PLYN. ZARIADENÍ

Dokumentácia regulačnej zostavy

– Dokumentácia pre rozvod plynu v budovách

– Dokumentácia pre priemyselné rozvody plynu

– Dokumentácia pre rozvod plynu do tlaku 5 barov

DOKUMENTÁCIE VODOVODU A KANALIZÁCIE

– Vodovodná prípojka

– Domový vodovod a zdravotechnické zariadenia

– Kanalizačná prípojka

– Domová kanalizácia a zdravotechnické zariadenia

Dokumentácie pre plynovod LPG a CNG

– Tlakové stanice pre LPG a CNG

– Rozvody plynu pre LPG a CNG

Blog/články

Distribučný plynovod

Distribučný plynovod je plynárenským zariadením a zároveň líniovou stavbou umiestnenou pod zemou. Je pripojený na siete a zariadenia technic…
Čítaj viac

Pracovné skúsenosti

Pracovné skúsenosti: 2010-2016 – Vykonávanie slobodného povolania  – hlavné povolanie (autorizačné osvedčenie 2765 + IČO) 2001-2009 …
Čítaj viac

Kondenzačná technika

Kondenzačné vykurovanie – nízkoteplotné vykurovanie Tepelnú pohodu pri tomto type vykurovacieho systému zabezpečuje vykurovacia sústava …
Čítaj viac

Cena prípojky plynu

Cena prípojky plynu = pripojovacieho plynovodu (ďalej už len PP) je závislá od dimenzie potrubia, materiálu a od polohy jej umiestnenia. Podmien…
Čítaj viac

Etický kódex

Etický poriadok (kódex) je spracovaný SKSI. Etický poriadok je záväzný pre všetkých povinných členov komory t.j. pre všetkých autori…
Čítaj viac

História firmy

K projektovaniu ma priviedol otec, ktorý v 80-tych rokoch (v čase plynofikácie Československa) zhotovoval projektové dokumentácie na plynofik…
Čítaj viac

IBAN A SEPA PLATBY

Od februára 2016 banky akceptujú nový formát čísla účtu IBAN. To znamená, že pre tuzemské aj zahraničné platby je nutné používať už …
Čítaj viac

Odpojenie bytu od CZT

Často kladenou otázkou od spotrebiteľov tepla v bytových domoch je otázka: Je možnosť sa odpojiť od centrálneho zdroja tepla (CZT) a zriad…
Čítaj viac

Kontakt

Fakturačné údaje

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Ing. Vladimír SLANINKA

IČO: 35543973, DIČ: 1023587356,
Banka IBAN: SK48 1111 0000 0068 9090 0007
register oprávnených osôb SKSI evid. č. 2765

Telefón: +421 917 738 730, Office: 0650 404 106

e-mail:vlado.slaninka@projektplyn.sk

Markušovská cesta 2956/1
052 40 SPIŠSKÁ NOVÁ VESPrávna forma:
Slobodné povolanie – fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona. 

Registrácia:
Štatistickom registri SR.
Zápis realizovaný:
Štatistický úrad SR – Krajská správa v Košiciach.

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Vyhlásenie: Informácie z tohto formulára nie sú poskytované žiadnej tretej strane.

Použitím tohto formulára súhlasíte s ukladaním a spracovaním vašich údajov prostredníctvom tejto webovej stránky za účelom kontaktovania.