VYPRACOVANIE ŽIADOSTI

DSC 0290 1

ŽIADOSŤ O VYDANIE STANOVISKA K PD – VODA

Vydanie záväzného stanoviska prevádzkovateľa verejného vodovodu a kanalizácie Prevádzkovateľ verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v rámci svojej územnej pôsobnosti  pre účely vydania územného rozhodnutia, stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia vydáva na základe žiadosti stanoviská (vyjadrenia). …

ŽIADOSŤ O VYDANIE STANOVISKA K PD – VODA Čítaj viac »

Zivot vody

POŽIADAŤ O PRIPOJENIE OBJEKTU NA VODU A KANÁL

Elegantné riešenie, ako si zabezpečiť napojenie objektu na verejný vodovod (verejnú kanalizáciu) prípadne ostatné technické vybavenie územia je vysloviť požiadavku už pri spracovaní projektu stavebného objektu. Zadanie projektovej dokumentácie pripojenia objektu na inžinierske siete zabezpečí autor projektu. …

POŽIADAŤ O PRIPOJENIE OBJEKTU NA VODU A KANÁL Čítaj viac »

mapa okresy PVPS

ZISTIŤ, KDE JE VEREJNÝ VODOVOD A KANALIZÁCIA

Informáciu „Kde je verejný vodovod a kanalizácia“ v blízkosti nehnuteľnosti na konkrétnej parcele získate podaním žiadosti o vydanie stanoviska k existencii a priebehu vodárenských zariadení. K žiadosti sa prikladajú snímky z katastrálnej mapy s vyznačením záujmového územia, …

ZISTIŤ, KDE JE VEREJNÝ VODOVOD A KANALIZÁCIA Čítaj viac »

DSC 0290 1

ŽIADOSŤ O VYDANIE STANOVISKA K PD – PLYN

Vydanie záväzného stanoviska k PD prevádzkovateľa plynárenských zariadení Prevádzkovateľ plynárenských zariadení pre účely vydania územného rozhodnutia, stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia k NEPLYNÁRENSKEJ STAVBE stanoviská (vyjadrenia) spoplatňuje podľa platného Cenníka externých služieb SPP – distribúcia, …

ŽIADOSŤ O VYDANIE STANOVISKA K PD – PLYN Čítaj viac »

Návrat hore
Scroll to Top