PRELOŽKA (ÚPRAVA) ROZVODOV PLYNU

Rozhodli ste sa, že vykonáte rozsiahlejšiu rekonštrukciu rodinného domu, oplotenia, vykurovania v dome, alebo pristavíte garáž, či prístrešok pre auto. . ? Pri vysnívaných prestavbách sa budete možno musieť popasovať aj s preložkou (úpravou) rozvodov plynu pre zásobovanie domu plynom. V článku pod názvom: „PLYNOVODY PRE ZÁSOBOVANIE BUDOV (DO 10 kPa)“ som popísal, ktoré „rúrky a zariadenia pre zásobovanie budovy plynom“ sú „plynárov“ a ktoré sú Vaše. Najlepšie, čo môžete urobiť: Osloviť projektanta pre plynové zariadenia.

Bežný človek nerozdeľuje rozvody plynu! Prevažuje všetko za „prípojku plynu“. Práve táto skutočnosť spôsobuje strach niekedy až neprekonateľné prekážky z rekonštrukcie/preložky plynových rozvodov. Z vypozorovania konštatujem, že v poslednom čase (po pandémii) sa bežný človek „odberateľ plynu“ rozhoduje pri riešení tejto situácii zle !!!

Návrat hore