Inžinierska činnosť

Záväzné stanoviská a poplatky

Pre účely vydania územného rozhodnutia, stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia stavebník je povinný predložiť na stavebnom úrade rôzne stanoviská (vyjadrenia od SPP-D, vyjadrenia VSD, pozemkového úradu, vyjadrenie od „vodárov“, vyjadrenie obecného úradu, vyjadrenie k malému zdroju znečistenia, vyjadrenie od …

Záväzné stanoviská a poplatky Čítaj viac »

Dokumentácia pre povolenie výstavby plynového zariadenia

Prečo je plynové zariadenie považované za stavbu? Je to z dôvodu, že je postavené stavebnými prácami, zo stavebných (určitých)  výrobkov, ktoré sú pevne spojené so zemou alebo ktorej osadenie si vyžaduje úpravu podkladu. Pevným spojením …

Dokumentácia pre povolenie výstavby plynového zariadenia Čítaj viac »

Scroll to Top
Scroll to Top