Inžinierska činnosť

Úradné povolenie stavby

Agenda stavebného konania – ohlásenie stavby Ohlásenie drobnej stavby Ohlásenie jednoduchej stavby Ohlásenie stavebných úprav Ohlásenie udržiavacích prác Agenda stavebného konania – stavebné povolenie Žiadosť o stavebné povolenie Žiadosť o stavebné povolenie (stavebné úpravy) Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu v spojenom územnom a stavebnom konaní (jednoduchá stavba alebo jej prístavba a nadstavba) Žiadosť o …

Úradné povolenie stavby Čítajte viac »

Záväzné stanoviská a poplatky

Pre účely vydania územného rozhodnutia, stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia stavebník je povinný predložiť na stavebnom úrade rôzne stanoviská (vyjadrenia od SPP-D, vyjadrenia VSD, pozemkového úradu, vyjadrenie od „vodárov“, vyjadrenie obecného úradu, vyjadrenie k malému zdroju znečistenia, vyjadrenie od „telekomu“. . .) 1. Stanoviská (vyjadrenia) prevádzkovateľov distribučných sieti sú spravidla spoplatňované viď. napr. plynári ceny, + článok2. Vydanie listu …

Záväzné stanoviská a poplatky Čítajte viac »

Dokumentácia pre povolenie výstavby plynového zariadenia

Prečo je plynové zariadenie považované za stavbu? Je to z dôvodu, že je postavené stavebnými prácami, zo stavebných (určitých)  výrobkov, ktoré sú pevne spojené so zemou alebo ktorej osadenie si vyžaduje úpravu podkladu. Pevným spojením so zemou sa rozumie:– spojenie pevným základom,– upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi, alebo o inú …

Dokumentácia pre povolenie výstavby plynového zariadenia Čítajte viac »

Pripojenie objektu zaviazané zmluvou

Takzvanej odpovedi k žiadosti o pripojenie na plynovod treba venovať pozornosť. S vyjadrením k žiadosti o pripojení objektu k plynovodu vám bol zaslaný návrh „Zmluva o pripojení k distribučnej sieti„. Najneskôr do 30 dní od doručenia návrhu Zmluvy o pripojení k distribučnej sieti sa musí dostať podpísaná zmluva k prevádzkovateľovi. Inak návrh Zmluvy o pripojení zaniká a s ním …

Pripojenie objektu zaviazané zmluvou Čítajte viac »