pripravené pre Vás

SMART -PLYNÁRENKÉ KALKULAČKY

Pomôcky, ktoré oceníte pri kalkulácií nákladov na uvažovanú stavbu, výpočtu predpokladaných tepelných strát, či cestovných náhrad

CENA PROJEKTOVÝCH PRÁC

Kalkulačka je pomôckou pre odhad odmeny za vypracovanie projektu plynofikácie rodinného domu v závislosti od dostupnosti stavebných podkladov.

CENA PRÍPOJKY PLYNU

Kalkulačka je pomôckou pre odhad ceny prípojky plynu, ktorá bude uložená v zemi (pod zemským povrchom) od plynovodu po hranicu pozemku.

CENA PLYNOFIKÁCIE RODINNÉHO DOMU

Kalkulačka je pomôckou pre odhad celej ceny plynofikácie rodinného domu, pričom pri výpočte využijete aj ostatné kalkulačky.

KALKULAČKA CESTOVNÝCH NÁHRAD

Kalkulačka určí výšku cestovných náhrad pri použití vlastného vozidla na pracovnej ceste za každý 1 km jazdy plus náhradu za spotrebované pohonné látky.

KLAKULAČKA TEPELNÝCH STRÁT

Určenie tepelných strát v rodinnom dome je dôležité pre efektívne vykurovanie a úsporu energie. Existuje niekoľko spôsobov, ako vypočítať tepelné straty

VÝPOČET PRIMÁRNEJ ENERGIE

Výmena tepelného zdroja a zníženie energetickej potreby domu sú najúčinnejšími opatreniami na zníženie nákladov na kúrenie.

Ja 4
LOGO PROJEKTPLYN
Návrat hore