ARCHÍV PROJEKTOV

maze, labyrinth, solution-1804499.jpg

ARCHÍV PROJEKTOVÝCH DOKUMENTÁCII OCHRANNÝCH ZARIADENÍ PZ

Projektová dokumentácia stavby „Ochranného plynárenského zariadenia“ (ďalej už len CHPZ) je vyhotovená pre umiestnenie OBJEKTOV NA TRVALÉ BÝVANIE (RODINNÉ DOMY) v bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia. Dokumentácia je vypracovaná podľa podmienok prevádzkovateľa DS uvedených v súhlase […]

ARCHÍV PROJEKTOVÝCH DOKUMENTÁCII OCHRANNÝCH ZARIADENÍ PZ Čítaj viac »

OCHRANA POTRUBIA

ARCHÍV PROJEKTOVÝCH DOKUMENTÁCII ROZŠÍRENIA DS PLYNOVODU

Projektová dokumentácia stavby „ROZŠÍRENIE SIETÍ PRE VÝSTAVBU IBV“ (ďalej už len RDS) je jednou so stavieb „ROZŠÍRENIA PLYNOVODU A PRIPOJOVACÝH PLYNOVODOV pre výstavbu rodinných domov. Dokumentácia je vypracovaná podľa podmienok prevádzkovateľa DS predpokladaného umiestnenia rodinných

ARCHÍV PROJEKTOVÝCH DOKUMENTÁCII ROZŠÍRENIA DS PLYNOVODU Čítaj viac »

Hala 0

ARCHÍV PROJEKTOVÝCH DOKUMENTÁCII PLYNOFIKÁCIE VÝROBNÝCH HÁL

Prvá ukážka projektovej dokumentácie je plynofikácia výrobnej haly – vykurovania haly. Druhá ukážka projektovej dokumentácie je odberné plynové zariadenie technologického zariadenie na tepelné spracovanie kovov.  Projektové dokumentácie sú z prevažnej miere vypracovaná v troch stavebných

ARCHÍV PROJEKTOVÝCH DOKUMENTÁCII PLYNOFIKÁCIE VÝROBNÝCH HÁL Čítaj viac »

Návrat hore
Scroll to Top