PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ

25388715424 65480dbf18 k

KALKULAČKA PRE VÝPOČET HONORÁRA ZA VYPRACOVANIE PROJEKTU PRE PLYNOFIKÁCIU RD

KALKULAČKA PRE VÝPOČET HONORÁRA ZA VYPRACOVANIE PROJEKTU PRE PLYNOFIKÁCIU RD Cenu projektových prác pre vypracovanie dokumentácie plynofikáciu rodinného domu (ďalej už len PD) ovplyvňuje obsah vyjadrenia k žiadosti o pripojenie. Vyjadrenie je vlastne stanovisko prevádzkovateľa …

KALKULAČKA PRE VÝPOČET HONORÁRA ZA VYPRACOVANIE PROJEKTU PRE PLYNOFIKÁCIU RD Čítaj viac »

Vyhotovenie PD TZ

VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE VÝROBKOV, STROJNÝCH ZARIADENÍ A TECHNOLÓGIE

Obsah a rozsah vypracovania dokumentácie je podmienené účelu jej použitia. KONŠTRUKČNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA STROJNÉHO ZARIADENIA (TD) Pre strojové zariadenia a čiastočne skompletizované strojové zariadenia pred uvedením na trh je výrobca alebo jeho splnomocnenec povinný zabezpečiť …

VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE VÝROBKOV, STROJNÝCH ZARIADENÍ A TECHNOLÓGIE Čítaj viac »

Vyhotovenie PD TZ

VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

Obsah a rozsah vypracovania projektovej dokumentácie je podmienené účelu jej použitia. Projektová dokumentácia pre účel stavebného konania sa „predkladá“ stavebnému úradu v súlade so stavebným zákonom. Obsah a rozsah projektovej dokumentácie predpisuje vyhláška č. 453/2000 …

VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE Čítaj viac »

dom 2

PROJEKTOVANIE PODĽA ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA

PROJEKTOVANIE SÚVISIACE S BANSKOU ČINNOSŤOU, ALEBO ČINNOSŤOU VYKONÁVANEJ BANSKÝ SPÔSOBOM Projektovanie v tejto oblasti je viazanou živnosťou podnikajúcej fyzickej osoby (projektanta). Živnosť je viazaná osvedčením o odbornej spôsobilosti § 5 ods. 3 zákona č. 51/1988 …

PROJEKTOVANIE PODĽA ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA Čítaj viac »

Návrat hore
Scroll to Top