Projektová činnosť

VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE VÝROBKOV, STROJNÝCH ZARIADENÍ A TECHNOLÓGIE

Obsah a rozsah vypracovania dokumentácie je podmienené účelu jej použitia. KONŠTRUKČNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA STROJNÉHO ZARIADENIA (TD) Pre strojové zariadenia a čiastočne skompletizované strojové zariadenia pred uvedením na trh je výrobca alebo jeho splnomocnenec povinný zabezpečiť …

VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE VÝROBKOV, STROJNÝCH ZARIADENÍ A TECHNOLÓGIE Čítaj viac »

VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

Obsah a rozsah vypracovania projektovej dokumentácie je podmienené účelu jej použitia. Projektová dokumentácia pre účel stavebného konania sa „predkladá“ stavebnému úradu v súlade so stavebným zákonom. Obsah a rozsah projektovej dokumentácie predpisuje vyhláška č. 453/2000 …

VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE Čítaj viac »

Scroll to Top
Scroll to Top