INŽINIERSKE ČINNOSTI

PLYN

ČINNOSTI SPOJENÉ S VÝSTAVBOU
ŽIADOSTI za vypracovanie žiadosti fakturujem poplatok
 • žiadosť o pripojenie do DS
 • žiadosť o tech. zmenu OPZ
 • informácie o stave žiadosti
Popular

PLYN

ČINNOSTI SPOJENÉ S VÝSTAVBOU
STANOVISKÁ za vypracovanie žiadosti fakturujem poplatok
 • existencia plynovodov
 • kúpa / predaj nehnuteľnosti
 • predprojektová príprava

PLYN

ČINNOSTI SPOJENÉ S VÝSTAVBOU
VYJADRENIA za vypracovanie žiadosti fakturujem poplatok
 • stanovisko pre stav. úrad (plyn)
 • stanovisko pre stav. úrad (neplyn)
 • investičný zámer/štúdia
Popular

VODA A KANÁL

ČINNOSTI SPOJENÉ S VÝSTAVBOU
STANOVISKÁ za vypracovanie žiadosti fakturujem poplatok
 • žiadosť o pripojenie - voda
 • žiadosť o pripojenie - kanál
 • žiadosť o vyjadrenie k PD

OPO

ČINNOSTI SPOJENÉ S VÝSTAVBOU
ŽIADOSTI za vypracovanie žiadosti fakturujem poplatok
 • overenie projektovej dokumentácie
 • overenie konštrukčnej dokumentácie
 • dokumentácie strojných zariadení
Popular

STAVEBNÝ ÚRAD

ČINNOSTI SPOJENÉ S VÝSTAVBOU
ŽIADOSTI za vypracovanie žiadosti fakturujem poplatok
 • ohlásenie drobnej stavby
 • stavebné povolenie
 • prevádzkovanie MZZO
Share on email
Share on facebook
Share on print