MOJE ČLÁNKY A PRÍSPEVKY - BLOG

Vladimír Slaninka

Ekonomické porovnanie jednotlivých zdrojov tepla bolo vykonané parametrom TCO (Total Cost of Ownership). TOC sú vlastne celkové náklady na vlastníctvo, ktoré musí vynaložiť …

Vladimír Slaninka

Rozdiel medzi tepelnými čerpadlami je v spôsobe získavania tepla z okolitého prostredia. Tepelné čerpadla sa delia na : Tepelné čerpadlo vzduch/voda (splitové) …

Vladimír Slaninka

Premýšľate nad spôsobom vykurovania tepelným čerpadlom? V dnešnej dobe sú tieto takmer bez emisné moderné zdroje vykurovania čoraz častejšie obľúbene práve vďaka …

Ing. Vladimír Slaninka

Často dostávam od zákazníkov otázku, koľko ušetria zemného plynu, keď použijú slnečnú energiu. Môj názor je, že na Slovensku sa ako najvhodnejšie ukazuje použitie …

Ing. Vladimír Slaninka

Osoby  podnikajúce  v slobodnom povolaní „ďalej už len daňovníci) majú povinnosť podať daňové priznanie typu B a zaplatiť daň do 31.3. následného roku, za rok …

Ing. Vladimír Slaninka

sociálne poistenie V závislosti od príjmov dosiahnutých za rok 2022 sa k 1. 7. 2023 sa posudzuje, či má SZČO povinnosť platiť …

Vladimír Slaninka

ČO JE LPG PLYN? LPG (Liquefied Petroleum Gas, v preklade „skvapalnený ropný plyn“) je plyn, ktorý sa získava pri ťažbe zemného plynu a ropy, alebo …

Vladimír Slaninka

Často dostávam otázky ako postupovať pri výmene plynového kotla. Aký je význam slova „výmena“? Na pomoc som si zobral „Wikipédiu“. Význam slova „výmena“ = nahradenie, …

Návrat hore
Scroll to Top