Dokumentácie plynových zariadení

Vypracovanie dokumentácie výrobkov, strojných zariadení a technológie

Obsah a rozsah vypracovania dokumentácie je podmienené účelu jej použitia. KONŠTRUKČNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA STROJNÉHO ZARIADENIA (TD) Pre strojové zariadenia a čiastočne skompletizované strojové zariadenia pred uvedením na trh je výrobca alebo jeho splnomocnenec povinný zabezpečiť opatrenia podľa požiadaviek §4 NV SR č.436/2008 Z.z. (čl. 5 smernica EP a Rady 2006/42/ES ďalej len „smernica alebo smernica …

Vypracovanie dokumentácie výrobkov, strojných zariadení a technológie Čítajte viac »

Kalkulačka pre výpočet ceny projektových prác

KALKULAČKA PRE VÝPOČET CENY PROJEKTU Kalkulačka pre výpočet ceny projektu platí pre rodinné domy do 150 m2 max. s troma plynovými zariadeniami. Výpočet zohľadňuje vypracovanie online žiadosti spojených s pripojením alebo technickou zmenou na odbernom mieste (pri plynofikácii), vypracovanie rozpočtov a výkazov pre plynofikáciu rodinných domov (ďalej už len RD). Ak ste v bode A) odpovedali …

Kalkulačka pre výpočet ceny projektových prác Čítajte viac »

PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD – PRÍPOJKA PLYNU (dokumentácia)

Požiadavky na spracovanie dokumentácie – pripojovací plynovod (prípojka plynu) Vo všeobecnosti platí, že prípojky majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu. Pripojovací plynovod (PP) je doplnkovou stavbou pre odberné plynové zariadenie hlavnej stavby (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu). A. Pre účely …

PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD – PRÍPOJKA PLYNU (dokumentácia) Čítajte viac »

Úpravy a opravy odberného plynového zariadenia

Prečítanie tohto článku si vyžaduje vysvetlenie, čo to odberné plynové zariadenie (OPZ) vlastne je. OPZ je zariadenie určené na odber plynu. Má ho každý odberateľ plynu. Ide o rozvody plynu od hlavného uzáveru plynu až po plynové spotrebiče (napr. plynový kotol, sporák, ohrievač vody, gamatky). Možno si kladiete otázku: „Prečo je treba venovať pozornosť aj …

Úpravy a opravy odberného plynového zariadenia Čítajte viac »

Ako realizovať preložku hlavného uzáveru plynu

Hlavný uzáver plynu (HUP) je zariadenie, ktoré je prevádzkované prevádzkovateľom distribučnej siete a ktoré oddeľuje plynárenské zariadenie od odberného plynového zariadenia alebo od plynárenského zariadenia iného plynárenského podniku. Preložka hlavného uzáveru plynu je podľa zákona č. 251/2012 Z.z. premiestnenie niektorého z prvkov plynárenského zariadenia, alebo zmena trasy. Rozhodli ste sa na svojej nehnuteľnosti napr. premiestniť …

Ako realizovať preložku hlavného uzáveru plynu Čítajte viac »