Dokumentácie plynových zariadení

VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE VÝROBKOV, STROJNÝCH ZARIADENÍ A TECHNOLÓGIE

Obsah a rozsah vypracovania dokumentácie je podmienené účelu jej použitia. KONŠTRUKČNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA STROJNÉHO ZARIADENIA (TD) Pre strojové zariadenia a čiastočne skompletizované strojové zariadenia pred uvedením na trh je výrobca alebo jeho splnomocnenec povinný zabezpečiť …

VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE VÝROBKOV, STROJNÝCH ZARIADENÍ A TECHNOLÓGIE Čítaj viac »

PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD – PRÍPOJKA PLYNU (dokumentácia)

Požiadavky na spracovanie dokumentácie – pripojovací plynovod (prípojka plynu) Vo všeobecnosti platí, že prípojky majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu. Pripojovací plynovod (PP) je doplnkovou stavbou pre odberné plynové zariadenie hlavnej stavby (napr. pre stavbu …

PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD – PRÍPOJKA PLYNU (dokumentácia) Čítaj viac »

ÚPRAVY A OPRAVY ODBERNÉHO PLYNOVÉHO ZARIADENIA

Pred tým, kým sa pustite do čítania tohto článku, vyžaduje si to vysvetlenie, čo to odberné plynové zariadenie (OPZ) vlastne je. OPZ je zariadenie určené na odber plynu. Má ho každý odberateľ plynu. Ide o …

ÚPRAVY A OPRAVY ODBERNÉHO PLYNOVÉHO ZARIADENIA Čítaj viac »

AKO REALIZOVAŤ PRELOŽKU HLAVNÉHO UZÁVERU PLYNU

Hlavný uzáver plynu (HUP) je zariadenie, ktoré je prevádzkované prevádzkovateľom distribučnej siete a ktoré oddeľuje plynárenské zariadenie od odberného plynového zariadenia alebo od plynárenského zariadenia iného plynárenského podniku. Preložka hlavného uzáveru plynu je podľa zákona …

AKO REALIZOVAŤ PRELOŽKU HLAVNÉHO UZÁVERU PLYNU Čítaj viac »

Scroll to Top
Scroll to Top