DOKUMENTÁCIE PLYNOVÝCH ZARIADENÍ

Vyhotovenie PD TZ

VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE VÝROBKOV, STROJNÝCH ZARIADENÍ A TECHNOLÓGIE

Obsah a rozsah vypracovania dokumentácie je podmienené účelu jej použitia. KONŠTRUKČNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA STROJNÉHO ZARIADENIA (TD) Pre strojové zariadenia a čiastočne skompletizované strojové zariadenia pred uvedením na trh je výrobca alebo jeho splnomocnenec povinný zabezpečiť …

VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE VÝROBKOV, STROJNÝCH ZARIADENÍ A TECHNOLÓGIE Čítaj viac »

PP baner 33

PROJEKT PLYNOVEJ PRÍPOJKY (PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD)

Projekt plynovej prípojky (pripojovacieho plynovodu) je dokumentáciou pre účely stavebného zákona a dokumentáciou vyžadovanou prevádzkovateľom distribučnej siete (DS). Vo všeobecnosti platí, že prípojky majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu. Pripojovací plynovod (PP) je doplnkovou stavbou …

PROJEKT PLYNOVEJ PRÍPOJKY (PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD) Čítaj viac »

Preložka OPZ 0 baner

ÚPRAVY A OPRAVY ODBERNÉHO PLYNOVÉHO ZARIADENIA

Pred tým, kým sa pustite do čítania tohto článku, vyžaduje si to vysvetlenie, čo to odberné plynové zariadenie (OPZ) vlastne je. OPZ je zariadenie určené na odber plynu. Má ho každý odberateľ plynu. Ide o …

ÚPRAVY A OPRAVY ODBERNÉHO PLYNOVÉHO ZARIADENIA Čítaj viac »

Prelozka HUP O baner

AKO REALIZOVAŤ PRELOŽKU HLAVNÉHO UZÁVERU PLYNU

Hlavný uzáver plynu (HUP) je zariadenie, ktoré je prevádzkované prevádzkovateľom distribučnej siete a ktoré oddeľuje plynárenské zariadenie od odberného plynového zariadenia alebo od plynárenského zariadenia iného plynárenského podniku. Preložka hlavného uzáveru plynu je podľa zákona …

AKO REALIZOVAŤ PRELOŽKU HLAVNÉHO UZÁVERU PLYNU Čítaj viac »

Návrat hore
Scroll to Top