Dokumentácie plynových zariadení

Dokumentácie plynových zariadení
Vladimír Slaninka

Cenník projektových prác

Cenník ponúkaných služieb (2020) Por Popis ponúkaných služieb Cena 1 Úvodná konzultácia, vstupná cenová ponuka spojenú s plynofikáciou zadarmo 2 Prekreslenie slepých výkresov do dwg

Čítaj viac »
Dokumentácie plynových zariadení
Ing. Vladimír Slaninka

Ako realizovať preložku hlavného uzáveru plynu

Hlavný uzáver plynu (HUP) je zariadenie, ktoré je prevádzkované prevádzkovateľom distribučnej siete a ktoré oddeľuje plynárenské zariadenie od odberného plynového zariadenia alebo od plynárenského zariadenia

Čítaj viac »
Dokumentácie plynárenských zariadení
Ing. Vladimír Slaninka

Distribučný plynovod

Distribučný plynovod je plynárenským zariadením a zároveň líniovou stavbou v prevažnej miere umiestnený pod zemou. Je pripojený na siete a zariadenia technického vybavenia územia. Požiadavky

Čítaj viac »
Dokumentácie plynárenských zariadení
Ing. Vladimír Slaninka

Podzemné regulačné stanice

Podzemné regulačné stanice s prietokom nad 200 m3. h-1 ďalej (PoRS) je umiestnená pod úrovňou okolitého terénu, opatrená vekom a prostredníctvom technologických zariadení automaticky reguluje

Čítaj viac »
Dokumentácie plynových zariadení
Ing. Vladimír Slaninka

Objektové regulačné zostavy

Objektové regulačné zostavy (RZ) sú určené na pripojenie ostatných budov na bývanie (napr. detské domovy, domovy dôchodcov) a nebytových budov (napr. obchodné, administratívne, nemocničné, priemyselné

Čítaj viac »