POŽIADAŤ O PRIPOJENIE OBJEKTU NA VODU A KANÁL

Elegantné riešenie, ako si zabezpečiť napojenie objektu na verejný vodovod (verejnú kanalizáciu) prípadne ostatné technické vybavenie územia je vysloviť požiadavku už pri spracovaní projektu stavebného objektu. Zadanie projektovej dokumentácie pripojenia objektu na inžinierske siete zabezpečí autor projektu.  Autor projektu osloví namiesto vás jednotlivých projektantov prípojok. Títo projektanti si sami zistia možnosti danej lokality. Ušetríte tým čas.

Ak sa rozhodnete v prípravnej etape pripojenia objektu, že potrebujete asistenciu, neváhajte a oslovte ma! Vypracujem žiadosti a pomôžem Vám získať informácie potrebné pre realizáciu Vášho stavebného zámeru.

Zoznam prevádzkovateľov verejných vodovodov na Slovensku

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Dokumenty a tlačivá prevádzkovateľa
Prešovská 48, 82102 Bratislava
Prevádzkovateľ vodovodov a kanalizácií. Výroba a zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie odpadových vôd a ich čistenie.
http://www.bvsas.sk/sk/

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Dokumenty a tlačivá prevádzkovateľa
Priemyselná 10, 92101 Piešťany
Zásobovanie obyvateľstva, priemyslu a poľnohospodárstva pitnou a úžitkovou vodou. Čistenie odpadových vôd.
http://www.tavos.sk/

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dokumenty a tlačivá prevádzkovateľa
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra
Zásobovanie obyvateľstva, priemyslu, poľnohospodárstva a ďalších spotrebiteľov pitnou a úžitkovou vodou.
http://www.zsvs.sk

Oravská vodárenská spoločnosť a. s.Dokumenty a tlačivá prevádzkovateľa
Bysterecká 2180, 02680 Dolný Kubín
Prevádzkovanie verejných vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd.
http://www.ovs.sk/

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.Dokumenty a tlačivá prevádzkovateľa
1. mája 11, 91101 Trenčín
Prevádzkovanie verejných vodovodov a kanalizácií. Odvádzanie a čistenie odpadových vôd vypúšťaných do kanalizácie.
http://www.tvs.sk

Považská vodárenská spoločnosť, a.s. – Dokumenty a tlačivá prevádzkovateľa
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
Prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií v regióne stredného Považia.
http://www.povs.sk

Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.Dokumenty a tlačivá prevádzkovateľa
Kuzmányho 25, 03680 Martin
Výroba a distribúcia pitnej vody. Čistenie odpadových vôd.
http://www.turvod.sk

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. – Dokumenty  tlačivá prevádzkovateľa
Pri Váhu 6, 03406 Ružomberok
Výroba a rozvod pitnej vody. Odkanalizovanie, čistenie odpadových vôd. Stavebno-montážne práce. Inžinierske poradenstvo.
http://www.vsr.sk/

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.Dokumenty a tlačivá prevádzkovateľa
Revolučná 595, 03180 Liptovský Mikuláš
Výroba a dodávka pitnej vody z verejných vodovodov. Odvádzanie a likvidácia odpadových vôd verejnými kanalizáciami.
http://www.lvsas.sk/

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Dokumenty a tlačivá prevádzkovateľa
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
Prevádzkovanie vodovodov, kanalizácií a ČOV.
http://www.pvpsas.sk

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.Dokumenty a tlačivá prevádzkovateľa
Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
Realizácia stavieb a rekonštrukcie vodovodov a kanalizácií. Montáž vodovodných a kanalizačných prípojok.
http://www.stvps.sk/

Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s.
E.B. Lukáča 25
945 01 Komárno
http://www.komvak.sk/

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.Dokumenty a tlačivá prevádzkovateľa
Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
Realizácia stavieb a rekonštrukcie vodovodov a kanalizácií. Montáž vodovodných a kanalizačných prípojok.
http://www.stvps.sk/ 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Dokumenty a tlačivá prevádzkovateľa
Generálne riaditeľstvo
Komenského 50, 042 48 Košice

Návrat hore