PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD (PRÍPOJKA PLYNU)

AKO REALIZOVAŤ PRELOŽKU PLYNÁRENSKÉHO ZARIADENIA (DP/PP)

Pre zorientovania sa v pojmoch používaných pri pomenovaní „plynových rúr“ uvádzam definíciu pojmu plynárenské zariadenie. Je to zariadenie určené na prepravu plynu, distribúciu plynu, uskladňovanie plynu vrátane zariadenia potrebného na poskytovanie podporných služieb, zariadenia potrebného …

AKO REALIZOVAŤ PRELOŽKU PLYNÁRENSKÉHO ZARIADENIA (DP/PP) Čítaj viac »

Scroll to Top
Scroll to Top