PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD (PRÍPOJKA PLYNU)

PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD (PRÍPOJKA PLYNU)
Vladimír Slaninka

PRÍPOJKA PLYNU – OCHRANNÉ PÁSMA

Každé umiestnenie stavby = stavebnej konštrukcie postavenej stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie si vyžaduje úpravu podkladu si vyžaduje

Čítaj viac »
PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD (PRÍPOJKA PLYNU)
Vladimír Slaninka

PRÍPOJKA PLYNU S VYSOKÝM TLAKOM

je vysokotlakové plynárenské zariadenie (ďalej len VTL prípojka plynu) s pretlakom od 0,4 MPa do 10,0 MPa vrátane, ktorým sa prepravuje vykurovací plyn v plynnom stave. Je

Čítaj viac »
PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD (PRÍPOJKA PLYNU)
Vladimír Slaninka

PRÍPOJKA PLYNU S TLAKOM DO 400 kPa

je plynárenské zariadenie  (ďalej len PP) s pretlakom do 0,4 MPa vrátane, ktorým sa prepravuje vykurovací plyn v plynnom stave. Je určené na pripojenie odberného plynového zariadenia na

Čítaj viac »