VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA

DS baner

DISTRIBUČNÝ PLYNOVOD

Distribučný plynovod je plynárenským zariadením a zároveň líniovou stavbou v prevažnej miere umiestnený pod zemou. Je pripojený na siete a zariadenia technického vybavenia územia. Požiadavky prevádzkovateľa distribučného plynovodu pri umiestňovaní stavieb sú uložené stavebníkovi. Stavebníkom

DISTRIBUČNÝ PLYNOVOD Čítaj viac »

Konstrucna 518

KONŠTRUKČNÁ DOKUMENTÁCIA TECHNICKÝCH ZARIADENÍ

ČO SÚ TECHNICKÉ ZARIADENIA? V bežnom živote používame rôzne technické zariadenia. Je však potrebné upozorniť na štyri skupiny technických zariadení, na ktoré sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Vo vzťahu

KONŠTRUKČNÁ DOKUMENTÁCIA TECHNICKÝCH ZARIADENÍ Čítaj viac »

Návrat hore
Scroll to Top