Podnikanie a slobodné povolanie

Čo je slobodné povolanie

Na konci roka 2014 som zaregistroval, že príspevok pod názvom „Čo je slobodné povolanie“ bol blogermi najviac čítaný. S odstupom času ho aktualizujem. O slobodnom povolaní sa v poslednom období začalo viac hovoriť a písať. V slovenskej legislatíve definícia pojmu slobodné povolanie neexistuje a predsa sa s ním bežne stretávame. Slobodné povolania by sme mohli definovať ako regulované povolania. Na webe podnikajte.sk som našiel definíciu, …

Čo je slobodné povolanie Čítajte viac »

Kedy neplatiť odvody do sociálnej poisťovne v roku 2018

Štatistický úrad SR v marci 2017 zverejnil priemernú mesačnú mzdu v hospodárstve za 4. štvrťrok 2016 a zároveň aj za rok 2016. Priemerom priemerných miezd v hospodárstve za 1. až 4. štvrťrok 2016 je 912 €. Z tohto priemeru sa dá určiť minimálny vymeriavací základ na platenie odvodov pre rok 2018, ktorý je 456,00 €. Takže …

Kedy neplatiť odvody do sociálnej poisťovne v roku 2018 Čítajte viac »

Motorové vozidlo v slobodnom povolaní

Ak daňovník s výkonom slobodného povolania využíva v súvislosti s dosahovaním svojich príjmov motorové vozidlo iné ako vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku (napr. osobné motorové vozidlo zahrnuté do obchodného majetku, prenajaté alebo vypožičané, nákladné), má možnosť vybrať si z 3 spôsobov uplatňovania výdavkov na spotrebované pohonné látky. I. Preukazovanie spotreby PHL podľa cien platných …

Motorové vozidlo v slobodnom povolaní Čítajte viac »

Slobodné povolanie a dane

Kde uvádzať príjmy a výdaje osôb v slobodnom povolaní? Osoby  podnikajúce  v slobodnom povolaní “ďalej už len daňovníci) majú povinnosť podať daňové priznanie typu B a zaplatiť daň do 31.3. následného roku, za rok kedy príjmy prijali. Portál Finančnej správy SR uvádza, že príjmy daňovníka s výkonom slobodného povolania na príjmy z výkonu činností, podľa § 6 zákona o dani …

Slobodné povolanie a dane Čítajte viac »

Slobodné povolanie a registračná pokladňa

Od 1. apríla 2015 niektoré osoby v slobodnom povolaní (napr. autorizovaný stavebný inžinier … ) podľa zákona musia používať reg. pokladnicu. Jedným so spôsobov, ako si splniť novú povinnosť bezplatne a pri minimálnej administratívnej záťaži je Virtuálna registračná pokladnica (VRP). Ako získať VRP? Jedným zo spôsobov je aplikácia. Jej správcom je Finančná správa SR. Jedna z aplikácií je navrhnutá ako webová …

Slobodné povolanie a registračná pokladňa Čítajte viac »

NOVÉ ODVODY PRE SZČO OD 1.7.2017

Sociálne poistenie V závislosti od príjmov dosiahnutých za rok 2016 sa k 1. 7. 2017 sa posudzuje, či má SZČO povinnosť platiť odvody do soc. poisťovne. Ak bol podaný odklad daňového priznania, termín je 1. október 2017. Od tohto dátumu sa môže zmeniť aj výška odvodov, ktoré do Sociálnej poisťovne SZČO platí. Vznik povinnosti Ak …

NOVÉ ODVODY PRE SZČO OD 1.7.2017 Čítajte viac »

Informácie k daňovému priznaniu 2017-2018

Povinnosť elektronickej komunikácie pre právnické osoby – od 1. januára 2018. Pre fyzické osoby – podnikateľov je termín povinnej elektronickej komunikácie od 1. júla 2018. Daňové priznanie k dani z príjmov FO za zdaňovacie obdobie 2017 máte povinnosť  podať vtedy, ak Vaše zdaniteľné príjmy za rok 2017 presiahli sumu 1 901,67 eur. Do zdaniteľných príjmov sa zahŕňa akýkoľvek  príjem, …

Informácie k daňovému priznaniu 2017-2018 Čítajte viac »

IBAN A SEPA PLATBY

Od februára 2016 banky akceptujú nový formát čísla účtu IBAN. To znamená, že pre tuzemské aj zahraničné platby je nutné používať už iba čísla účtu vo formáte IBAN. Číslo účtu vo formáte IBAN automaticky prideľuje banka, v ktorej je otvorený príslušný účet. IBAN je potrebné uvádzať vo faktúrach, v preddavkových faktúrach a tiež v prevodných …

IBAN A SEPA PLATBY Čítajte viac »