PODNIKANIE A SLOBODNÉ POVOLANIE

Motorove

MOTOROVÉ VOZIDLO V SLOBODNOM POVOLANÍ

Ak daňovník s výkonom slobodného povolania využíva v súvislosti s dosahovaním svojich príjmov motorové vozidlo iné ako vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku (napr. osobné motorové vozidlo zahrnuté do obchodného majetku, prenajaté alebo vypožičané, nákladné), …

MOTOROVÉ VOZIDLO V SLOBODNOM POVOLANÍ Čítaj viac »

Návrat hore
Scroll to Top