SLOBODNÉ POVOLANIE A REGISTRAČNÁ POKLADŇA

Od 1. apríla 2015 niektoré osoby v slobodnom povolaní (napr. autorizovaný stavebný inžinier … ) podľa zákona musia používať reg. pokladnicu. Jedným so spôsobov, ako si splniť novú povinnosť bezplatne a pri minimálnej administratívnej záťaži je Virtuálna registračná pokladnica (VRP).

Ako získať VRP?

Jedným zo spôsobov je aplikácia. Jej správcom je Finančná správa SR. Jedna z aplikácií je navrhnutá ako webová aplikácia (prístup cez web) na adrese https://vrp.financnasprava.sk,  ďalšie dve zase ako mobilná aplikácia „Pokladnica“, prostredníctvom ktorej sa môžu podnikatelia pripojiť k virtuálnej registračnej pokladnici (VRP).

Pre operačný systém Android je už dostupná v mobilnom obchode Google Play. Pre operačný systém iOS. Podnikatelia, ktorí budú evidovať hotovostné platby, vytvárať a tlačiť pokladničné doklady cez virtuálnu registračnú pokladnicu, nemusia používať len počítač alebo notebook. Bezplatná aplikácia je k dispozícii aj pre smartfóny a tablety.

Ako požiadať o zaregistrovanie VRP

Používateľ aplikácie požiada o pridelenie VPR, vyplní povinné údaje vrátane štvormiestneho PIN kódu, ktoré zadá pri prvom prihlásení do VRP. Vytlačenú žiadosť podnikateľ podpíše,
naskenuje a pošle elektronicky ako prílohu Všeobecného podania na portáli finančnej správy v časti register. Žiadosť je možné podať aj osobne v podateľni ktoréhokoľvek daňového úradu, prípadne ju zašle poštou hociktorému daňovému úradu.

Kedy je možné pracovať s aplikáciou ?

Pracovať s aplikáciou je možné po doručení prihlasovacích údajov, ktoré daňovníkovi prídu poštou v bezpečnostnej obálke. Mobilná aplikácia má všetky funkcionality ako tá, ktorá je určená pre klasické stolové počítače či notebooky. Tou hlavnou funkciou je vytvorenie a vytlačenie pokladničného dokladu. Aplikácia je určená pre podnikateľov, ktorým od apríla vzniká povinnosť používať registračnú pokladnicu a zároveň mesačne vydajú maximálne 1 000 bločkov.

Návrat hore