NOVÉ ODVODY PRE SZČO OD 1.7.2023

sociálne poistenie

V závislosti od príjmov dosiahnutých za rok 2022 sa k 1. 7. 2023 sa posudzuje, či má SZČO povinnosť platiť odvody do soc. poisťovne. Ak bol podaný odklad daňového priznania, termín pre posudzovanie a posúva na 1. október 2023. Od tohto dátumu sa môže zmeniť aj výška odvodov, ktoré do Sociálnej poisťovne SZČO platí.

vznik povinnosti

Povinný odvod do Sociálnej poisťovne platí vo výške 33,15 % z vymeriavacieho základu vypočítaného na základe údajov z podaného daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. 

Minimálny mesačný vymeriavací základ pre platenie sociálneho poistenia v roku 2023 je stanovený vo výške 605,50 €maximálny vymeriavací základ na účely sociálneho poistenia je pre rok 2023 stanovený vo výške 8 477 €.

Minimálna výška sociálnych odvodov v roku 2023 je 200,72 € a maximálna výška je 2 810,12 €. Viac sa dozviete na stránke SOCIÁNEJ POISŤOVNE.

Odvody SZČO do Sociálnej poisťovne – porovnanie20232022
Minimálna výška200,72 €187,78 €
Maximálna výška2 810,12 €2 629,12 €
Zdravotné poistenie

Zdravotné poistenie u SZČO sa platí vo forme preddavkov. Zúčtováva sa v ročnom zúčtovaní poistného po skončení príslušného kalendárneho roka, v ktorom vyčísli skutočne poistné a porovná ho so zaplatenými preddavkami. Výšku preddavkov stanovuje zdravotná poisťovňa, ktorá vychádza z údajov v podanom daňovom priznaní. 

Minimálny VZ pre zdravotné poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby a dobrovoľne nezamestnanej osoby platný od 1.1.2023 je zákonom stanovená suma, ktorá predstavuje 50 % z priemernej mesačnej mzdy za rok 2021 (t. j. 50 % z 1211 €), čiže výška minimálneho VZ od roku 2023 je 605,50 €

Preddavky na zdravotné poistenie pre SZČO sú splatné do 8. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Po skončení kalendárneho roka zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia podľa § 19 zákona o zdravotnom poistení.

Minimálny preddavok SZČO na rok 2023 je 84,77 € a minimálny preddavok SZČO so zdravotným postihnutím bude 39,65 €.

Odvody SZČO na zdravotné poistenie – porovnanie
Odvody SZČO na zdravotné poistenie – porovnanie20232022
Minimálny preddavok 84,77 €79,31 €

Minimálne odvody živnostníkov ale aj osôb so slobodným povolaním sa od januára 2023 zvýšia o 18,40 € v porovnaní s rokom 2022. 

  • výška minimálnych odvodov 2023 = 285,49 €
  • výška minimálnych odvodov 2022 = 267,09 €
  • výška minimálnych odvodov 2021 = 257,43 €
  • výška minimálnych odvodov 2020 = 238,80 €
  • výška minimálnych odvodov 2019 = 224,89 €
Sadzby poistného SZČO – zhrnutie
Poistenie SZČOSadzba poistnéhoMinimálny VZ v €Suma poistného v €Maximálny VZ v €Suma poistného v €
Nemocenské poistenie4,40 %605,5026,648 477,00372,98
Dôchodkové starobné  poistenie18,00 %605,50108,998 477,001525,18
Dôchodkové starobné  poistenie6,00 %605,5036,338 477,00508,62
Rezervný fond4,75 %605,5028,768 477,00402,65
Sociálne poistenie spolu33,15 %200,722809,33
Zdravotné poistenie14,00 %, príp. 7,00 %605,5084,77 resp. 42,38Nie je určenýNie je určený
Návrat hore