BLOG - NAJNOVŠIE PRÍSPEVKY

ALE AJ VŠETKY ZVEREJNENÉ PRÍSPEVKY

Povinnosť elektronickej komunikácie pre právnické osoby – od 1. januára 2018. Pre fyzické osoby – podnikateľov je termín povinnej elektronickej komunikácie od

IBAN A SEPA PLATBY

Od februára 2016 banky akceptujú nový formát čísla účtu IBAN. To znamená, že pre tuzemské aj zahraničné platby je nutné používať už

Daň z motorových vozidiel

Ak používate auto na podnikanie, máte povinnosť podať Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a daň za auto aj zaplatiť. Od

Projektovanie podľa živnostenského zákona? Áno! A. Podľa zákon č. 455/1991 Zb. –  o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) je možné projektovať a navrhovať

Projektovanie s autorizačným osvedčením Projektovanie s autorizačným osvedčením je činnosť a výkon regulovaného povolania. Tento pojem vysvetľuje zákon č. 138/1992 Zb. Fyzická

Informáciu “Kde je plynovod” pred budúcim odberným miestom nehnuteľnosti, pred/na konkrétnej parcele získate podaním ONLINE žiadosti o preverenie existencie distribučného plynovodu pred budúcim

Často dostávam od zákazníkov otázku, koľko ušetria zemného plynu, keď použijú slnečnú energiu. Môj názor je, že na Slovensku sa ako najvhodnejšie ukazuje použitie

Začať s výberom energie

Nové typy kotlov či krby na drevo a biomasu sa vám z dlhodobého hľadiska vyplatia aj napriek vyššej cene. V prípade, že