POROVNANIE NÁKLADOV NA RÔZNE ZDROJE TEPLA

Pri porovnávaní rôznych zdrojov tepla som použil parameter TCO (Total Cost of Ownership), čo znamená celkové náklady na vlastníctvo zdroja tepla. TCO zahŕňa všetky náklady, ktoré prevádzkovateľ zdroja tepla musí zaplatiť počas 15-ročnej životnosti daného zariadenia. Ide o súčet prevádzkových a investičných nákladov. V článku AKO SI VYBRAŤ SPRÁVNE TEPELNÉ ČERPADLO je uvedená tabuľka prevádzkových nákladov pre rôzne zdroje tepla v cenách na začiatku roku 2023.

Parametre rodinného domu

  1. Priemerná podlahová plocha rodinného domu postaveného na Slovensku je 228 m2 (zdroj MDaV SR).
  2. Predpokladaná ročná potreba tepla a teplej vody pre priemerný rodinný dom po jeho obnove (rekonštrukcii) je 19 150 kWh (energetická trieda B).
  3. Stredné teplotné pásmo (min. teplota -13°C),
  4. priemerná vnútorná teplota vzduchu 22°C,
  5. potreba teplej vody 45l/deň, tri osoby).
  6. Výkon zdroja 9 kW.

V tabuľke sú uvedené investičné náklady získané z katalógov výrobcov a ceny energií (elektriny a plynu) nie sú priemerné, ale určené podľa skutočnej potreby energie daného rodinného domu.

Tabuľka 1: Potreba paliva pre RD podľa MDaV SR a výpočet jednotkovej ceny za kWh. Uvádzam tabuľku zo zdroja Datawrapper

Druh paliva
TČ - vzduch/voda
Plynový kotol
Elektrina (priamo výhrevné)
Elektrina (teplovodné)
Peletky
Drevo
Výhrevnosť paliva
1
10,70 kWh/m3
1
1
5,00 kWh/kg
3,88 kWh/kg
Účinnosť
259%
95%
99%
90%
90%
70%
Teplo v palive (kWh)
7 394 kWh
20 158 kWh
19 343 kWh
19 343 kWh
21 278 kWh
27 357 kWh
Tarifa odberu
DD5 (ZSE)
D3 (SPP)
DD5 (ZSE)
DD5 (ZSE)
biopel.sk
-
Množstvo spot. paliva
7394 kWh
1 884 m3
19 343 kWh
19 343 kWh
4 256 kg
7 051 kg
Jednotková cena (€)
0,1672 €/kWh
0,0579 €/kWh
0,1521 €/kWh
0,1427 €/kWh
350 €/tona
223 €/tona

Tabuľka 2: Investičné náklady za zabezpečenie tepelného zdroja. Uvádzam tabuľku zo zdroja Datawrapper

Investičné náklady
TČ - vzduch/voda
Plynový kotol
Elektrina (priamo výhrevné)
Elektrina (teplovodné)
Peletky
Drevo
Zásobník na TÚV
-
-
500 €
500 €
500 €
500 €
Uvedenie do prevádzky
504 €
170 €
170 €
170 €
170 €
170 €
Komín (ak je treba)
-
500 €
-
-
1000 €
1000 €
Inštalačný materiál a montáž
800 €
800 €
800 €
800 €
800 €
800 €
Suma s dotáciou na zdroj tepla
9544 €
3470 €
1470 €
2270 €
5170 €
3567 €
Suma bez dotácie na zdroj tepla
12604 €
3470 €
1470 €
2270 €
6170 €
4567 €
Dotácia (zelená domácnosť) (€)
-3 060 €
-1 000 €
-1 000 €

Ekonomické porovnanie jednotlivých zdrojov tepla TCO  za 15 rokov životnosti daného zariadenia spolu s prevádzkovými nákladmi

EKONOMICKÉ POROVNANIE JEDNOTLIVÝCH ZDROJOV TEPLA

Graf TOC
Návrat hore