ZÁKLADNÉ ROZDIELY MEDZI TEPELNÝMI ČERPADLAMI

Rozdiel medzi tepelnými čerpadlami je v spôsobe získavania tepla z okolitého prostredia. Tepelné čerpadla sa delia na :

TC e1690194453337

Tepelné čerpadlo vzduch/voda (splitové)

je založené na princípe získavania energie z okolitého vzduchu a jej odovzdávanie do teplovodného vykurovacieho systému. Veľká výhoda tohto prírodného elementu je, že je všadeprítomný. Médiom je vykurovacia/chladiaca voda. Z hľadiska konštrukcie sa tieto tepelné čerpadlá rozdeľujú na splitové (rozdelené) jednotky a monoblokové jednotky.

TC 4

Tepelné čerpadlo vzduch/voda (monoblokové)

je založené na princípe získavania energie z okolitého vzduchu a jej odovzdávanie do teplovodného vykurovacieho systému. Veľká výhoda tohto prírodného elementu je, že je všadeprítomný. Médiom je vykurovacia/chladiaca voda. Z hľadiska konštrukcie sa tieto tepelné čerpadlá rozdeľujú na splitové (rozdelené) jednotky a monoblokové jednotky.

TC 2 e1690195210183

Tepelné čerpadlo zem/voda

tento spôsob je založený na získavanie tepla zo zeme (na plochách pozemku pod zemou)

TC 1

Tepelné čerpadlo zem/voda

tento spôsob je založený na získavanie tepla z geotermálneho vrtu na vlastnom pozemku.

TC 3 e1690194523629

Tepelné čerpadlo voda/voda

spôsob je založený na získavania tepla z dvoch studní. Spoločným menovateľom týchto troch typov tepelných čerpadiel je nízko potenciálny teplovodný systém. (podlahové, stenové a stropné vykurovanie/chladenie).

TC 5

Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch

tento typ je vhodný do teplovzdušných vykurovacích systémov, kde sa ako pracovné médium používa vzduch, ktorý je systémom vzduchotechnických potrubí distribuovaný do všetkých priestorov budovy. Tepelné čerpadlo je v týchto systémoch s výhodou využívané aj ako zdroj chladu (klimatizácia).

TCHYBRID

Hybridné tepelné čerpadlo

kombinuje obnoviteľnú technológiu tepelného čerpadla vzduch-voda s technológiou kondenzačného kotla. Obnoviteľnou energiou je vzduch s dosiahnuteľnou energetickou účinnosťou až do triedy A++. Médiom je voda, ktorá je zohrievaná v kombinácii obnoviteľnej a klasickej energie na vykurovanie a prípravu teplej pitnej vody. Hybridné tepelné čerpadlo, vybavené výmenníkom tepla so zdvojeným okruhom, využíva technológiu kondenzačného kotla na vykurovanie a prípravu teplej pitnej vody o 10 až 15% účinnejšie než bežné plynové kondenzačné kotly.

Dôležité parametre

Dôležité parametre, ktoré by ste si mali všímať pri výbere tepelného čerpadla sú COP a EER. Tieto dva parametre udávajú účinnosť tepelného čerpadla.

COP a EER

Parameter COP je pre vykurovanie a EER pre chladenie. Čo to znamená? Vysoký koeficient hodnoty (COP/EER až 4,6) znamená, že 1 kW dodanej elektrickej energie vyprodukuje až 4,6 kW tepla/chladu.

SCOP a SEER

Tieto dva parametre udávajú v podstate to isté ako COP a EER avšak v priemerných hodnotách za celú sezónu.

  • Hodnota SCOP udáva výpočet priemerného vykurovania za sezónu pri štandardných podmienkach. Tento sezónny koeficient účinnosti v režime vykurovania, vypočítaný ako pomer odovzdanej tepelnej energie (tepla) ku vstupnej elektrickej energii počas celoročnej sezóny. SCOP odzrkadľuje reálnejšiu hodnotu sezónnej účinnosti tepelného čerpadla a zahŕňa spotrebu všetkých súčastí tepelného čerpadla (nie len kompresora). Čím vyššia hodnota je tým lepšie. Monoblokové tepelné čerpadlá garantujú celoročnú prevádzku s možnosťou chladenia, vykurovania so stabilným výkonom aj pri veľmi nízkych vonkajších teplotách.
  • Rovnaký spôsob ako pre SCOP platí aj pre SEER čo je parameter pre chladenie. Meria sa pri premenlivých podmienkach okolia a v reálnom režime. Čím vyšší, tým lepší.

TEPELNÉ STRATY DOMU

Čo je však dobre poznať pri výbere sú tepelné straty vášho rodinného domu. Pred kúpou tepelného čerpadla sa ubezpečte, že nedôjde k výberu nevhodného výkonu zariadenia.

  • Predimenzovanie výkonu by mohlo mať za následok väčšie opotrebenie komponentov pri častejších štartoch, kedy zariadenie nepotrebuje už dodávať teplo do domácnosti.
  • Pri poddimenzovaniu by naopak zariadenie nemuselo byť schopné dodávať teplo v požadovanej potrebe.
Návrat hore