AKO SI VYBRAŤ SPRÁVNE TEPELNÉ ČERPADLO

Premýšľate nad spôsobom vykurovania tepelným čerpadlom?

V dnešnej dobe sú tieto takmer bez emisné moderné zdroje vykurovania čoraz častejšie obľúbene práve vďaka svojím vlastnostiam k životnému prostrediu, dlhou životnosťou a ušetrením nákladov za energie. Ďalšou výhodou prečo si zaobstarať tepelné čerpadlo je finančná podpora od štátu v rôznych programoch pre domácnosti.

Je tepelné čerpadlo vhodné do môjho domu?

Ak máte v pláne stavať modernú novostavbu určite k nej patrí tepelné čerpadlo. Ale práve vysoká energetická účinnosť vykurovania (až A+++) ktorá, dokáže ušetriť náklady za energie predurčuje použitie tepelného čerpadla aj do zrekonštruovaného domu.

Aký typ tepelného čerpadla je pre mňa vhodný?

Ak moderná novostavba rodinného domu uvažuje s elektrickou energiou, ktorá je zdrojom energie pre tepelné čerpadlo je možné konštatovať, že tepelné čerpadlo je dostupné pre každú stavbu domu. Elektrickú energiu je možné získať z distribučnej siete elektrickou prípojkou, alebo z obnoviteľného zdroja. Tepelné čerpadlo zaručuje celoročnú prevádzku s možnosťou chladenia a vykurovania so stabilným výkonom aj pri veľmi nízkych vonkajších teplotách a prípravy TÚV v externom zásobníku až do teploty 55°C.

Ak moderná novostavba rodinného domu uvažuje s plynovou prípojkou jednoznačne treba zvážiť ekonomickú výhodnosť jednotlivých zdrojov vykurovania. Výber čo najvhodnejšieho zdroja tepla do rodinného domu je v dnešnej dobe, ktorá sa nesie v znamení znižovania spotreby/potreby energií, veľmi dôležitý a je nutné sa mu dôsledne venovať. Práve od neho bude závisieť výška nákladov, ktoré vynaloží majiteľ alebo užívateľ nehnuteľnosti pri jeho inštalácii a aké pravidelné mesačné výdavky bude mať na jeho prevádzku.

Uvádzam tabuľku prevádzkových nákladov pre rôzne zdroje a ceny 2023 – zdroj Datawrapper 

Prevádzkové náklady
TČ - vzduch/voda
Plynový kotol
Elektrina (priamo výhrevné)
Elektrina (teplovodné)
Peletky
Drevo
Servis + dovoz paliva (ak treba)
150 €/rok
80 €/rok
80 €/rok
50 €/rok
150 €/rok
150 €/rok
Ročné náklady palivo
1236 €/rok
1168 €/rok
2943 €/rok
2761 €/rok
1489 €/rok
1572 €/rok
Prevádzkové náklady spolu
1386 €/rok
1248 €/rok
3023 €/rok
2811 €/rok
1639 €/rok
1722 €/rok

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) uvádza prípady, v ktorých inštaláciu tepelného čerpadla neodporúča. Ide najmä o dom, ktorý nie je zateplený, nemá vymenené okná, či nemá priestor na umiestnene vonkajšej jednotky na takom mieste, na ktorom Vaše okolie nebude vyrušovať hluk pochádzajúci z daného zariadenia. Ako vhodné riešenie sa tepelné čerpadlá javia v prípade, že hľadáte zdroj tepla do novej alebo hĺbkovo zrekonštruovanej nehnuteľnosti vo vysokom energetickom štandarde. Rovnako pre vás môže byť tepelné čerpadlo správnou voľbou, ak máte elektrické vykurovanie a chcete si znížiť náklady.

Moje odporúčanie

Ak moderná novostavba rodinného domu uvažuje s plynovou prípojkou, alebo ak rekonštruovaný dom  už má zriadenú plynovú prípojku, jednoznačne treba zvážiť dostupné hybridné tepelné čerpadlá. Hybridné tepelné čerpadlo kombinuje obnoviteľnú technológiu tepelného čerpadla vzduch-voda s technológiou kondenzačného kotla, aby poskytlo čo najvyššiu účinnosť. Jeho inteligentné programovanie pomáha ušetriť až o 35% viac energie než bežný kondenzačný kotol. Hybridné čerpadlo s automatickým určením je najhospodárnejšia a energeticky najúčinnejšia kombinácia na základe cien za energiu, vonkajších teplôt a vykurovacieho výkonu vnútornej jednotky.

Návrat hore