BLOG - NAJNOVŠIE PRÍSPEVKY

NAJNOVŠIE ALE AJ OSTATNÉ MOJE PRÍSPEVKY SÚ ROZTRIEDENÉ AJ PODĽA KATEGÓRIE

O nás
Ing. Vladimír Slaninka

Etický kódex

Etický poriadok (kódex) je spracovaný SKSI. Etický poriadok je záväzný pre všetkých povinných členov komory t.j. pre všetkých autorizovaných stavebných inžinierov. Etický poriadok stanovuje etické, odborné a spoločenské zásady, ktorými sa

ČÍTAJ VIAC »
PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD
Ing. Vladimír Slaninka

Požiadať o pripojenie objektu na plynovod

Pripojenie objektu (RD…) na technické vybavenie územia si môžete uplatniť vyslovením požiadavky pri spracovaní projektu stavebného objektu, alebo sám ako stavebník v prípravnej etape stavby.

ČÍTAJ VIAC »
Preložky PZ
Ing. Vladimír Slaninka

Obnova plynovodov a prípojok

Pri spracovaní projektových dokumentácii spojených s obnovou (rekonštrukciou) plynovodov a prípojok sa často stretávam a otázkou od občanov tej či onej lokality, v ktorej sa

ČÍTAJ VIAC »
Podnikanie a slobodné povolanie
Ing. Vladimír Slaninka

Motorové vozidlo v slobodnom povolaní

Ak daňovník s výkonom slobodného povolania využíva v súvislosti s dosahovaním svojich príjmov motorové vozidlo iné ako vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku (napr. osobné

ČÍTAJ VIAC »
Podnikanie a slobodné povolanie
Ing. Vladimír Slaninka

Slobodné povolanie a dane

Kde uvádzať príjmy a výdaje osôb v slobodnom povolaní? Osoby  podnikajúce  v slobodnom povolaní majú povinnosť podať daňové priznanie typu B a zaplatiť daň do 31.3. následného roku, za

ČÍTAJ VIAC »
Podnikanie a slobodné povolanie
Ing. Vladimír Slaninka

Informácie k daňovému priznaniu 2017-2018

Informácie k daňovému priznaniu 2017-2018 Ministerstvo financií v návrhu novely Daňového poriadku upravilo termín povinných elektronických daňových priznaní pre SZČO. Z pôvodného 1. januára sa

ČÍTAJ VIAC »