BLOG - NAJNOVŠIE PRÍSPEVKY

ALE AJ VŠETKY ZVEREJNENÉ PRÍSPEVKY

PRELOŽKA PLYNÁRENSKÉHO ZARIADENIA
Vladimír Slaninka

REKONŠTRUKCIA DISTRIBUČNÝCH PLYNOVODOV

Zákonom 251/2012 Z.z. – § 64 odstavec 6) ukladá prevádzkovateľovi distribučnej siete povinnosť zabezpečovať pravidelnú údržbu a obnovu distribučnej sústavy na udržanie kapacity distribučnej sústavy. Ak distribútor zemného plynu nemôže zabezpečiť

ČÍTAJ VIAC »
PRELOŽKA PLYNÁRENSKÉHO ZARIADENIA
Vladimír Slaninka

PRELOŽKA MERADLA (PLYNOMERA)

Určite nie jeden z Vás ste si mysleli, že “plynári” vám plynomer namontujú do skrinky, plynomerne či na iné nimi schválené miesto a ten plynomer je “VÁŠ”. Je to

ČÍTAJ VIAC »
PRELOŽKA PLYNÁRENSKÉHO ZARIADENIA
Vladimír Slaninka

PRELOŽKA (ÚPRAVA) ROZVODOV PLYNU

Plynárenským zariadením je chápané zariadenie určené na prepravu plynu, distribúciu plynu, uskladňovanie plynu, skvapalňovanie plynu vrátane zariadenia potrebného na poskytovanie podporných služieb, zariadenia potrebného na zabezpečenie

ČÍTAJ VIAC »
PRELOŽKA PLYNÁRENSKÉHO ZARIADENIA
Vladimír Slaninka

PRELOŽKA HLAVNÉHO UZÁVERU PLYNU

Hlavný uzáver plynu (HUP) je zariadenie, ktoré je prevádzkované prevádzkovateľom distribučnej siete a ktoré oddeľuje plynárenské zariadenie od odberného plynového zariadenia alebo od plynárenského zariadenia iného plynárenského podniku. Plynárenským

ČÍTAJ VIAC »
DOMOVÁ REGULAČNÁ ZOSTAVA (DRZ)
Vladimír Slaninka

PODZEMNÁ DOMOVÁ REGULAČNÁ ZOSTAVA

Podzemná domová regulačná stanica  (modul) je to technologické zariadenie bez plynomera určené na zemné (podzemné) ukladanie regulátorov tlaku plynu. Domové podzemné moduly sú určené najmä na plynofikácie v mestských

ČÍTAJ VIAC »
DOMOVÁ REGULAČNÁ ZOSTAVA (DRZ)
Vladimír Slaninka

DOMOVÁ REGULAČNÁ A MERACIA ZOSTAVA

Vzhľadom na vybavenie územia  distribučným plynovodom, na ktorý sa DRZ pripája rozdeľujeme DRZ na: DRZ STL: HUP + regulátor tlaku plynu (technologické zariadenie sa pripája na STL

ČÍTAJ VIAC »
Share on email
Share on facebook
Share on print