BLOG - NAJNOVŠIE PRÍSPEVKY

MOJE ZVEREJNENÉ PRÍSPEVKY

Ukážka projektových dokumentácii ochranných zariadení pri umiestňovaní stavieb v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia.

Ukážka projektových dokumentácii rozšírenia distribučnej siete plynu s prípojkami v obytnej zóne – IBV.

ARCHÍV PROJEKTOVÝCH DOKUMENTÁCII LPG ZARIADENÍ

Ukážka projektových dokumentácii s využitím LPG plynových zariadení a rozvodov

Ukážka projektových dokumentácii vykurovania výrobných hál zemným plynom.

Ukážka projektových dokumentácii plynofikácie bytových domov (vykurovanie, ohrev TUV, príprava pokrmov)

Ukážka projektových dokumentácii plynofikácie rodinných dom. Projektová dokumentácia je z prevažnej miere vypracovaná v dvoch stavebných objektoch. NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD

JEDNOVRSTVOVÉ NEREZOVÉ KOMÍNY​ Jednovrstvové nerezové systémy sú najviac používané komíny pri rekonštrukcii murovaných komínov. Môžeme ich namontovať do jestvujúceho starého komína s

KOMÍNOVE VLOŽKY Z PLASTU Pre odvod spalín spotrebičov na plynné palivá v tlakovej triede N1, N2 (podtlakové komíny) a v tlakovej triede

Zatriedenie komínov sa riadi materiálom komínovej vložky. Pre klasické spotrebiče, akými sú napríklad krby, kachle a kotly na tuhé palivá, alebo staré