BLOG - NAJNOVŠIE PRÍSPEVKY

ALE AJ VŠETKY UVEREJNENÉ PRÍSPEVKY

PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD
Ing. Vladimír Slaninka

Požiadať o pripojenie objektu na plynovod

Pripojenie objektu (RD…) na technické vybavenie územia si môžete uplatniť vyslovením požiadavky pri spracovaní projektu stavebného objektu, alebo sám ako stavebník v prípravnej etape stavby.

ČÍTAJ VIAC »
Preložky PZ
Ing. Vladimír Slaninka

Obnova plynovodov a prípojok

Pri spracovaní projektových dokumentácii spojených s obnovou (rekonštrukciou) plynovodov a prípojok sa často stretávam a otázkou od občanov tej či onej lokality, v ktorej sa

ČÍTAJ VIAC »
Podnikanie a slobodné povolanie
Ing. Vladimír Slaninka

Motorové vozidlo v slobodnom povolaní

Ak daňovník s výkonom slobodného povolania využíva v súvislosti s dosahovaním svojich príjmov motorové vozidlo iné ako vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku (napr. osobné

ČÍTAJ VIAC »
Podnikanie a slobodné povolanie
Ing. Vladimír Slaninka

Slobodné povolanie a dane

Kde uvádzať príjmy a výdaje osôb v slobodnom povolaní? Osoby  podnikajúce  v slobodnom povolaní majú povinnosť podať daňové priznanie typu B a zaplatiť daň do 31.3. následného roku, za

ČÍTAJ VIAC »
Podnikanie a slobodné povolanie
Ing. Vladimír Slaninka

Informácie k daňovému priznaniu 2017-2018

Informácie k daňovému priznaniu 2017-2018 Ministerstvo financií v návrhu novely Daňového poriadku upravilo termín povinných elektronických daňových priznaní pre SZČO. Z pôvodného 1. januára sa

ČÍTAJ VIAC »
Podnikanie a slobodné povolanie
Ing. Vladimír Slaninka

IBAN A SEPA PLATBY

Od februára 2016 banky akceptujú nový formát čísla účtu IBAN. To znamená, že pre tuzemské aj zahraničné platby je nutné používať už iba čísla účtu

ČÍTAJ VIAC »