DISTRIBUĆNÁ SIEŤ (PLYNOVOD)

DISTRIBUĆNÁ SIEŤ (PLYNOVOD)
Vladimír Slaninka

DISTRIBUČNÁ SIEŤ S TLAKOM NAD 400 kPa

je vysokotlakové plynárenské zariadenie plynovodov a prípojok (ďalej len VTL) s pretlakom od 0,4 MPa do 10,0 MPa vrátane, ktorými sa prepravujú vykurovacie plyny v plynnom stave.

Čítaj viac »
DISTRIBUĆNÁ SIEŤ (PLYNOVOD)
Vladimír Slaninka

MIESTNE PLYNOVODY S TLAKOM DO 400 kPa

„Miestne plynovody“ resp. distribučná sieť plynu je plynárenské zariadenie plynovodov a prípojok (ďalej len STL/NTL) s pretlakom do 0,4 MPa vrátane, ktorými sa prepravujú vykurovacie plyny v

Čítaj viac »
DISTRIBUĆNÁ SIEŤ (PLYNOVOD)
Ing. Vladimír Slaninka

Distribučný plynovod

Distribučný plynovod je plynárenským zariadením a zároveň líniovou stavbou v prevažnej miere umiestnený pod zemou. Je pripojený na siete a zariadenia technického vybavenia územia. Požiadavky

Čítaj viac »