ARCHÍV PROJEKTOVÝCH DOKUMENTÁCII PLYNOFIKÁCIE VÝROBNÝCH HÁL

Prvá ukážka projektovej dokumentácie je plynofikácia výrobnej haly – vykurovania haly. Druhá ukážka projektovej dokumentácie je odberné plynové zariadenie technologického zariadenie na tepelné spracovanie kovov.  Projektové dokumentácie sú z prevažnej miere vypracovaná v troch stavebných objektoch.

VYKUROVANIE VÝROBNEJ HALY

PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD (PRÍPOJKA PLYNU)

HLAVNÁ STAVBA: VÝROBNÁ HALA
TYP STAVBY: PLYNÁRENSKÉ ZARIADENIE
DRUH STAVBY: STAVBA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
STUPEŇ VYPRACOVANIA  PD: PRE REALIZÁCIU A POVOLENIE STAVBY (KD)

pdf icoNa 1

VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA

- PP.01 SITUÁCIA, OCHRANNÉ PÁSMO PP - PP.02 SITUÁCIA - PP.03 PRIEČNÝ REZ ULOŽENIA PLAST. POTRUBIA Z PE 100 RC - PP.04 PÔDORYS A REZ MONTÁŽNEJ JAMY PRE PREPOJ POTRUBIA - PP.05 IZONOMETRIA, DETAIL DRZ

OBSAH PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

 1. TECHNICKÁ SPRÁVA – PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD (PRÍPOJKA PLYNU)
 2. VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA – PRIPOJOVACÍ PLYNVOD (PRÍPOJKA)
 3. VÝKAZ VÝMER  – PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD
 4. ROZPOČET – PRIPOJOVACÍ PYNOVOD
 5. DOKLADOVÁ ČASŤ PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD
  – Vyjadrenie SPP- distribúcia a.s. k projektovej dokumentácii PP

MERACIE A REGULAČNÉ ZARIADENIE - SÚČASŤ ODBERNÉHO PLYNOVÉHO ZARIADENIA

HLAVNÁ STAVBA: VÝROBNÁ HALA
TYP STAVBY: PLYNOVÉ A PLYNÁRENSKE ZARIADENIE
DRUH STAVBY: STAVBA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
STUPEŇ VYPRACOVANIA  PD: PRE REALIZÁCIU A POVOLENIE STAVBY (KD)

pdf icoNa 1

VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA

OPZ.01- MaRZ SITUÁCIA OPZ.02- MaRZ ZÁKLADNÉ ROZMERY MARZ REGULAR® WIZARD W 1200 PLUS MAX OPZ.03- MaRZ ČELNÝ POHĽAD NA ZOSTAVU MARZ, BOČNÝ POHĽAD, PÔDORYS ZOSTAVY MARZ OPZ.04- MaRZ SCHÉMA MARZ

OBSAH PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

 1. TECHNICKÁ SPRÁVA – MERACIE A REGULAČNÉ ZARIADENIE (SÚČASŤ OPZ)
 2. PROTOKOL O STANOVENÍ PRIESTOROV 
 3. PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA – MaRZ – ČASŤ ELEKTRO
 4. VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA – MaRZ – ČASŤ ELEKTRO
 5. VÝKAZ VÝMER  – MERACIE A REGULAČNÉ ZARIADENIE
 6. ROZPOČET – MERACIE A REGULAČNÉ ZARIADENIE
 7. DOKLADOVÁ ČASŤ – MERACIE A REGULAČNÉ ZARIADENIE
  – Vyjadrenie SPP- distribúcia a.s. k projektovej dokumentácii MaRZ

ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE - VONKAJŠÍ A VNÚTORNÝ ROZVOD PLYNU

HLAVNÁ STAVBA: VÝROBNÁ HALA
TYP STAVBY: ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE
DRUH STAVBY: STAVBA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
STUPEŇ VYPRACOVANIA  PD: PRE REALIZÁCIU A POVOLENIE STAVBY (KD)

pdf icoNa 1

VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA

OPZ.01- MaRZ SITUÁCIA OPZ.03- MaRZ ČELNÝ POHĽAD NA ZOSTAVU MARZ, BOČNÝ POHĽAD, PÔDORYS ZOSTAVY MARZ OPZ.05- HALA PÔDORYS HALY, PÔDORYS STĹP 7, 8, 2, 4, 6 OPZ.06- HALA POHĽAD „A“ , DETAIL „A“ OPZ.07- HALA REZ C-C, POHĽAD K OPZ.08- HALA REZ D-D, POHĽAD L OPZ.09- HALA JEDNOTKA R50, JEDNOTKA R20 OPZ.10- HALA REZ A-A, POHĽAD „C“, REZ D-D, POHĽAD „E“ OPZ.11- HALA POHĽAD „D“, POHĽAD „F“ OPZ.12- HALA IZONOMETRIA

OBSAH PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

 1. TECHNICKÁ SPRÁVA – ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE
 2. VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA – ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE
 3. VÝKAZ VÝMER  – PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD
 4. ROZPOČET – ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE
Návrat hore