ARCHÍV PROJEKTOVÝCH DOKUMENTÁCII LPG ZARIADENÍ

Projektová dokumentácia stavby „LPG zariadenia“ (ďalej už len LPG) je vyhotovená pre hotel, resp. pre kuchyňu hotela. Dokumentácia je vypracovaná podľa podmienok prevádzkovateľa pre účely vydania stavebného povolenia a následnú realizáciu stavby. 

TLAKOVÁ STANICA A ROZVOD PLYNU (LPG)

TLAKOVÁ STANICA A ROZVOD PLYNU (LPG)

HLAVNÁ STAVBA: HOTEL
TYP STAVBY: ÚPRAVA PLYNOVEJ PRÍPOJKY PRE KUCHYŇU HOTELA
DRUH STAVBY: STAVBA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
STUPEŇ VYPRACOVANIA  PD: PRE REALIZÁCIU A POVOLENIE STAVBY (KD)

pdf icoNa 1

VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA

01 SITUÁCIA - EXISTUJÚCI STAV POHĽAD NA FIXNÚ BATÉRIU FLIAŠ, 02 POHĽAD NA JESTVUJÚCU BATÉRIOVÚ TLAKOVÚ STANICU, 03 SITUÁCIA - ÚPRAVA VONKAJŠIEHO ROZVODU PLYNU, KLIETKA TLAKOVEJ STANICE, 04 STAVEBNÁ ČASŤ - PRÍSTREŠOK MALEJ BATÉRIOVEJ TLAKOVEJ STANICE, 05 MALÁ BATÉRIOVÁ TLAKOVÁ STANICA (4X33 KG), 06 SCHÉMA MALEJ TLAKOVEJ STANICE , 07 PODORYS I. NP, 08 AXONOMETRIA, 09 DETAIL A - ÚPRAVA ROZVODU V KUCHYNI, 10 POHĽAD ZADNÝ - SEVEROZÁPADNÝ, POHĽAD BOČNÝ – JUHOZÁPADNÝ

OBSAH PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

  1. TECHNICKÁ SPRÁVA – TLAKOVEJ STANICE A ROZVODU PLYNU (LPG)
  2. VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA  TLAKOVÁ STANICA A ROZVOD PLYNU (LPG) – PLYNOVÉ ZARADENIE PZ
Návrat hore