ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE LPG KLIEDKY

UMIESTŇOVANIE LPG KLIETKY K OBVODOVEJ KONŠTRIKCII

Klietka „LPG ̋ sa môže umiestňovať k múru (k obvodovej konštrukcii), kde je zakázaný vstup verejnosti.

 • Múr musí byť plný bez otvorov,
 • vysoký min. 2,5 m 
 • musí mať požadovanú požiarnu odolnosť min. 120 min.
 • Otvory v múre musia byť vzdialené od klietky minimálne ako je stanovená odstupová vzdialenosť (viď obr.)
 • Od klietky „LPG ̋ otvory v stene musia byť vzdialené min. 5,0 m. Strecha stavby musí byť vyhotovená s konštrukčného prvku D1 – nehorľavý.
 • Do vzdialenosti min. 5,0 m o klietky „LPG ̋ sa nesmú nachádzať žiadne stavby, ukladať horľavý materiál, pozemné stavby, priestory. Ak do vzdialenosti 5,0 m sa nachádzajú podzemné stavby, priestory, tieto musia byť plynotesne utesnené.
Stena LPG

UMIESTŇOVANIE LPG KLIETKY VO VOĽNOM PRIESTRANSTVE

Umiestnenie klietky „LPG ̋ na voľnom priestranstve a určenie odstupovej vzdialenosti od klietky „LPG ̋ ( vymedzený požiarne nebezpečný priestor ) je stanovené na 5,0 m. Do vzdialenosti 5,0 m sa nesmú:

 • nachádzať podzemné priestory,
 • nesmie sa ukladať horľavý materiál a pod., na ktoré by hrozilo prenesenie požiaru 

Klietka „LPG ̋ sa nesmie umiestniť :

 1. pod vysokým napätím, alebo vzdušným vedením elektrického prúdu
 2. v zle vetraných priestoroch, v tvz. hluchých kútoch (napr. v rohu betónového múru a pod.)
 3. v priestoroch, kde by mohlo prísť z akýchkoľvek dôvodov k poškodeniu klietky „LPG ̋
  ( napr. padajúcimi haluzami stromov) , resp. k manipulácií neoprávnenými osobami a pod.
 4. v priestoroch pod úrovňou terénu
LPG VOLNY PRIESTOR
KLIETKA
KLIETKA PRE SKLADOVANIE FLIAŠ LPG

Zhrnutie základných pravidiel

Základné pravidlá pre prevádzku klietky na skladovanie fliaš:

 • Umiestnite klietku s fľašami správne a bezpečne
 • Klietku dodatočne svojvoľne nepremiestňujte
 • Chráňte klietku pred ohňom
 • Zabráňte prístup k fľašiam nezaškoleným osobám
 • Zabráňte poškodeniu klietky nárazom vozidla
 • Umiestnite výstražné tabuľky na klietku
 • Udržujte klietku zamknutú a pod dozorom.

Klietka „LPG ̋ musí byť chránená pred účinkami atmosferickej elektriny a uzemnená v zmysle ustanovení STN EN 62305-3, STN 332030, STN 332000-1.

Návrat hore