DOMOVÉ REGULAČNÉ ZOSTAVY – ROZDELENIE

DOMOVÉ REGULAČNÉ ZOSTAVY – ROZDELENIE

DRZ STL: HUP + regulátor tlaku plynu

Domová regulačná zostava s regulátorom tlaku plynu a HUP – označované ako DRZ STL pripája sa na STL plynovod a zvyčajne slúži na dodávku zemného plynu pre viac odberných miest.

3 00

Na obrázku je znázornená zostava, ktorá je osadená v plastovej skrini s podstavcom upevnenom v zemi. Technologické zariadenie môže byť vyhotovené aj ako dvojradové. Ochranné pásmo regulačnej zostavy v zmysle § 79 zákona 251/2012 Z. z. je 1 m meraný na každú stranu od obrysu skrine regulačnej zostavy

LEGENDA:

 1. Hlavný uzáver plynu
 2. Trubka CATS na pripojenie regulátora tlaku plynu
 3. Filter (alebo súčasť regulátora tlaku plynu)
 4. Regulátor tlaku plynu do 25 m3/hod
 5. Samozatvárací uzáver na snímanie tlaku – adaptér V6009 M8
 6. Guľový kohút DN25 (1″)
 7. Skrinka W400 Plus (S2300) s podstavcom
 8. Uchytenie potrubia gumenou objímkou.
 9. Potrubný materiál OPZ

DRZ NTL: HUP (bez regulátora tlaku plynu) + plynomer


Technologické zariadenie bez regulátora tlaku plynu – označovaná ako DRZ NTL pripája sa na NTL plynovod a slúži na meranie spotreby zemného plynu zvyčajne na jedno odberné miesto.

Na obrázku je znázornená zostava, ktorá je osadená v plastovej skrini s kovovým stojanom ukotvený v zemi.

LEGENDA
 1. Skrinka S300 s kovovým stojanom
 2. Guľový kohút DN25 (1″)
 3. Pripojovací plynovod PE D32 s prechodkou USTN 32/25
 4. Trubka CATS SK DN25 s maticou – R 5/4″
 5. Plynomer G2,5-G6
 6. Rám skrinky s regulovateľnou rozperkou plynomera
 7. Trubka CATS SK DN25 s maticou – R 5/4″
 8. Uchytenie potrubia gumenou objímkou
 9. Samozatvárací uzáver na snímanie výstupného tlaku
 10. Guľový kohút 1″ – domový uzáver
 11. Potrubný materiál OPZ
 12. Stojan skrine.
1
PP DRZ A4 rozdel 0

DRZ STL: HUP+RTP+plynomer pre I. odberateľa


Technologické zariadenie DRZ STL s plynomerom sa pripája na STL plynovod a zvyčajne slúži na dodávku plynu pre jedno odberné miesto (OPZ). Meranie pretečeného množstva plynu sa vykonáva meradlom, ktoré je súčasťou technologického zariadenia.

Podľa TPP 609 02 – do technologického zariadenia DRZ sa musí použiť dvojstupňový regulátor v rohovom vyhotovení so vstupným pripojením G 3⁄4“ kónickým alebo plochým (prevlečná matica), výstupným pripojením G 5/4“ (prevlečná matica) a vzdialenosť medzi vstupným a výstupným pripojením 103 mm s možnosťou priameho pripojenia na plynomer. Pripojenie na plynomer musí umožňovať plombovanie. V odôvodnených prípadoch (viac plynomerov) môže byť aplikovaný iný regulátor tlaku plynu.

DRZ STL: HUP+RTP+plynomer pre II. odberateľov (variant a)


Technologické zariadenie DRZ STL na pripojenie jedného alebo viacerých plynomerov sa pripája na STL plynovod a zvyčajne slúži na dodávku plynu pre dva odberné miesta (OPZ). Meranie pretečeného množstva plynu sa vykonáva zvlášť pre každé odberné miesto – (OPZ). Pri zostave s viacerými plynomermi treba umiestniť uzáver zvlášť pred a za každý plynomer. Spôsob umiestnenia plynomerov závisí na projektantovi.

Podľa TPP 609 02 – do technologického zariadenia DRZ sa musí použiť dvojstupňový regulátor v rohovom vyhotovení so vstupným pripojením G 3⁄4“ kónickým alebo plochým (prevlečná matica), výstupným pripojením G 5/4“ (prevlečná matica) a vzdialenosť medzi vstupným a výstupným pripojením 103 mm s možnosťou priameho pripojenia na plynomer. Pripojenie na plynomer musí umožňovať plombovanie. V odôvodnených prípadoch (viac plynomerov) môže byť aplikovaný iný regulátor tlaku plynu.

PP DRZ A4 rozdel 1
5

DRZ STL: HUP+RTP+plynomer pre II. odberateľov (variant b)


Technologické zariadenie DRZ STL na pripojenie jedného alebo viacerých plynomerov sa pripája na STL plynovod a zvyčajne slúži na dodávku plynu pre dva odberné miesta (OPZ). Meranie pretečeného množstva plynu sa vykonáva zvlášť pre každé odberné miesto – (OPZ).

Pri zostave s viacerými plynomermi treba umiestniť uzáver zvlášť pred a za každý plynomer. Spôsob umiestnenia plynomerov závisí na projektantovi. Pozostáva z komponentov, ktoré sú uvedené v legende.

LEGENDA:
 1. Plastová skriňa W600 EXTRA/A1200
 2. Odnímateľný strešný diel skrinky
 3. Hlavný uzáver plynu GU 1″ (HUP)
 4. Regulátor tlaku plynu do 25 m3/hod (FE 10L)
 5. Zvislý zvarenec s dvoma odbočkami
 6. Kontrolný merací vývod 1/2″
 7. Guľový rohový kohút DN25 (1″) (7a)
 8. Plynomer (dodávka SPP-D)
 9. Nerezová flex hadica DN 25
  Kontrolný samozatvárací vývod na meranie výstup. tlaku
 10. Domový uzáver GU 1″

Samouzatvárací uzáver na kontrolu výstupného tlaku, ktorý je súčasťou technologického zariadenia DRZ, musí byť umiestnený za plynomerom. Samozatvárací uzáver môže byť súčasťou uzáveru na výstupe.

DRZ STL: HUP+RTP+plynomer pre II. odberateľov (variant c)


Technologické zariadenie DRZ STL na pripojenie jedného alebo viacerých plynomerov sa pripája na STL plynovod a zvyčajne slúži na dodávku plynu pre dva odberné miesta (OPZ). Meranie pretečeného množstva plynu sa vykonáva zvlášť pre každé odberné miesto – (OPZ).

Pri zostave s viacerými plynomermi treba umiestniť uzáver zvlášť pred a za každý plynomer. Spôsob umiestnenia plynomerov závisí na projektantovi. Pozostáva z komponentov, ktoré sú uvedené v legende.

LEGENDA:
 1. Plastová skriňa W600 EXTRA/A1200
 2. Odnímateľný strešný diel skrinky
 3. Hlavný uzáver plynu GU 1″ (HUP)
 4. Regulátor tlaku plynu do 25 m3/hod (FE 10L)
 5. Zvislý zvarenec s dvoma odbočkami
 6. Kontrolný merací vývod 1/2″
 7. Guľový rohový kohút DN25 (1″)
 8. Plynomer (dodávka SPP-D)
 9. Nerezová flex hadica DN 25
 10. Kontrolný samozatvárací vývod na meranie výstup. tlaku
 11. Domový uzáver GU 1″

 

4 2odber

Rôzne prevedenia DRZ

Návrat hore