ORZ

TECHNOLOGICKÝ OBJEKT DS
Ing. Vladimír Slaninka

OBJEKTOVÉ REGULAČNÉ ZOSTAVY S TLAKOM 400 kPa

Objektové regulačné zostavy (RZ) sú určené na pripojenie ostatných budov na bývanie (napr. detské domovy, domovy dôchodcov) a nebytových budov (napr. obchodné, administratívne, nemocničné, priemyselné

Čítaj viac »