Close
Projektovanie

Projektovou činnosťou sa rozumie vybraná činnosť, ktorej výsledok má vplyv na ochranu verejných záujmov vo výstavbe. Výsledkom projektovej činnosti sú dokumentácie stavieb (projektové dokumentácie.)

Viac tu
Projektová činnosť

Projektovou činnosťou sa rozumie vybraná činnosť, ktorej výsledok má vplyv na ochranu verejných záujmov vo výstavbe. Výsledkom projektovej činnosti sú dokumentácie stavieb (projektové dokumentácie.)

Viac tu
Projektovanie ako podnikateľská činnosť

Projektovanie (projekčná činnosť) sa môže vykonávať iba ako podnikateľská činnosť.

Projektovanie s autorizačným osvedčením

Projektovanie s autorizačným osvedčením Projektovanie s autorizačným osvedčením je činnosť a výkon regulovaného povolania. Tento pojem vysvetľuje zákon č. 138/1992 Zb. Fyzická osoba sv…
Viac tu

Vypracovanie projektovej dokumentácie

Projektová dokumentácia sa spravidla predkladá stavebnému úradu k stavebnému konaniu s obsahom podľa vyhlášky č. 453/2000 Z. z. Podľa ustanovenia § 14 ods.1 písm. d) zákona č.124/2006 Z…
Viac tu
Slobodné povolenie a podnikanie

Čo je slobodné povolanie

Na konci roka 2014 som zaregistroval, že príspevok pod názvom „Čo je slobodné povolanie“ bol blogermi najviac čítaný. S odstupom času ho aktualizujem. O slobodnom povolaní sa v pos…
Viac tu

Motorové vozidlo v slobodnom povolaní

Ak daňovník s výkonom slobodného povolania využíva v súvislosti s dosahovaním svojich príjmov motorové vozidlo iné ako vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku…
Viac tu

Slobodné povolanie a dane

Kde uvádzať príjmy a výdaje osôb v slobodnom povolaní? Osoby  podnikajúce  v slobodnom povolaní majú povinnosť podať daňové priznanie typu B a zaplatiť daň do 31.3. následného r…
Viac tu

NOVÉ ODVODY PRE SZČO OD 1.7.2017

Sociálne poistenie V závislosti od príjmov dosiahnutých za rok 2016 sa k 1. 7. 2017 sa posudzuje, či má SZČO povinnosť platiť odvody do soc. poisťovne. Ak bol podaný odklad daňového prizn…
Viac tu

Informácie k daňovému priznaniu 2017-2018

Informácie k daňovému priznaniu 2017-2018 Ministerstvo financií v návrhu novely Daňového poriadku upravilo termín povinných elektronických daňových priznaní pre SZČO. Z pôvodného 1. ja…
Viac tu

IBAN A SEPA PLATBY

Od februára 2016 banky akceptujú nový formát čísla účtu IBAN. To znamená, že pre tuzemské aj zahraničné platby je nutné používať už iba čísla účtu vo formáte IBAN. Číslo účt…
Viac tu

Daň z motorových vozidiel

Ak používate auto na podnikanie, máte povinnosť podať Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a daň za auto aj zaplatiť. Od 1. januára 2015 vstúpil do platnosti nový Zákon č. 361/…
Viac tu