KONDENZAČNÁ TECHNIKA

Kondenzačné vykurovanie – nízkoteplotné vykurovanie

Tepelnú pohodu pri tomto type vykurovacieho systému zabezpečuje vykurovacia sústava s nízkoteplotnými sálavými plochami s teplotným spádom napr. 55/45 °C, 45/35 °C alebo so stenovými plochami s teplotným spádom 60/40 °C. Zdroj tepla, plynový kotol pracuje s teplotným spádom 90/70 °C, 80/60 °C. Úprava teploty teplonosnej látky (vody) sa uskutočňuje v zmiešavacej armatúre alebo v špeciálnom výmenníku tepla a obeh pracovnej látky zabezpečuje obehové čerpadlo.  Vykurovaciu plochu tvorí napr. podlaha (podlahové vykurovanie), stena (stenové vykurovanie), resp. strop (stropné vykurovanie). Nižšie teploty vykurovacej vody v systéme vyžadujú väčšiu vykurovaciu plochu, čo je z hľadiska úspory energie výhodou.

V súčasnosti komfort nízkoteplotného vykurovania zabezpečujú kotly tzv. druhej a tretej generácie, tzn. nízkoteplotné a kondenzačné. Ide o moderné kotly, u ktorých teplota spalín klesá pod 130 °C a teplota vratnej vykurovacej vody je pod 65 °C. Za predpokladu zníženia teploty spalín v nízkoteplotnom kotle pod rosný bod vody (t.j. pod 52 – 57 °C, konkrétna hodnota je závislá od prebytku vzduchu), dôjde k uvoľneniu skupenského tepla skondenzovanej vodnej pary, ktoré zostane nevyužité a unikne komínom. Klasické a štandardné nízkoteplotné kotly uvoľnené teplo nedokážu využiť. Naopak, kotly tretej generácie, tzv. kondenzačné, uvoľnené teplo dokážu využiť, čím zvýšia účinnosť kotla o 11 % a znížia náklady na vykurovanie.

Použiť plynovú kondenzačnú techniku?

Ak už máte plynovú prípojku – určite. Ak v blízkosti nehnuteľnosti, v záujmovej oblasti stavby existuje verejný plynovod – určite áno.
Chcete zdroj tepla s dobrým pomerom výkonu a ceny.
Nová ekosmernica s účinnosťou od septembra 2015 ukončila predaj klasických plynových kotlov.
Zásoby zemného plynu postačujú na viac ako 70 rokov.
Životnosť kotlov sa pohybuje zvyčajne okolo desať až pätnásť rokov, investícia je teda dlhodobá a treba si ju dobre premyslieť.

Perspektívne systémové riešenia pre obytné budovy. Energetické systémy pre komerčné prevádzky

Návrat hore