ZÁSOBNÍK NA PLYN PRE OBJEKTY

NADZEMNÉ ZÁSOBNÍKY Pre prevod medzi mernými jednotkami platí u propánu nasledujúci vzťah: 1 liter = 0,508 kg = 0,275 m3 PODZEMNÉ NÁDRŽE Štandardné veľkosti  zásobníkov: 1,2 t (2700 l), 2,1 t (4850 l), 4,0 t (9000 l), 5,6 t (13 000 l), 7,5 t (17000 l) PLYNOVÝ ZÁSOBNÍK V PRIEMYSLE Objem zásobníkov a ich počet sa …

ZÁSOBNÍK NA PLYN PRE OBJEKTY Čítajte viac »