august 2017

TECHNOLOGICKÝ OBJEKT DS
Vladimír Slaninka

TECHNOLOGICKÝ OBJEKT S TLAKOM DO 400 kPa

Technologickým objektom sa rozumie regulačná zostava pripojená na distribučný plynovod (distribučný rozvod plynu) alebo distribučnú sieť plynovodov a pripojovacích plynovodov (plynových prípojok) na pripojenie odberných plynových zariadení k distribučnej sieti s

Čítaj viac »