PROJEKTOVANIE STAVIEB

PLYNOFIKÁCIA RODINNÝCH DOMOV
PRIPOJOVACIE PLYNOVODY (PRÍPOJKY PLYNU)
DISTRIBUČNÝ PLYNOVOD
STROJNÉ A TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA
REKOŠTRUKCIA, OBJEKTOV (PLYN)
ZDRAVOTNOTECHNICKÉ ZARIADENIA A INŠTALÁCIE (VODOVOD, KANALIZÁCIA)
PLYNOFIKÁCIA BYTOVÝCH OBJEKTOV
PLYNOFIKÁCIA NEBYTOVÝCH OBJEKTOV

TECHNICKÉ, TECHNOLOGICKÉ A ENERGETICKÉ VYBAVENIE STAVIEB

SLUŽBY

Hlavným produktom mojej práce sú projektové dokumentácie plynových zariadení, zdravotechnických zariadení a inštalácií plynu, vody a kanálu. Neoddeliteľnou súčasťou poskytovaných služieb sú aj inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo.

PROJEKTOVANIE

Vypracovanie štúdie stavieb, projektov pre územné konanie, stavebné povolenie a projekty na realizáciu stavby.

SMART PORADENSTVO

Kalkulačky na výpočet predpokladanej ceny prípojky plynu, vonkajšieho domového rozvodu plynu.

WEBOVÉ INFORMÁCIE

V príspevkoch uvádzam podstatné legislatívne predpisy, zákony, normy a názvoslovia používané v plynárenstve.

OTÁZKY A ODPOVEDE

Chcete zaviesť "plyn" do rodinného domu, bytu, alebo vymeniť jestvujúci rozvod plynu v bytovke? Niektoré odpovede som už zverejnil.

INŽINIERSKE ČINNOSTI

Vypracovanie žiadostí spojených s výstavbou miestnych plynovodov, prípojok plynu, vody, kanálu a plynofikácie stavebných objektov.

Z ARCHÍVU PROJEKTOV

Ukážka vypracovaných projektových dokumentácii uložených v archíve, technická podpora orientovaná na "zákaznícke služby".

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Obchodné meno

Ing. Vladimír Slaninka

Email:

vlado.slaninka@projektplyn.sk

Sídlo firmy

Zimná 2549/110, 052 01 Spišská Nová Ves

Telefón:

+421 917 738 730

Bankové spojenie

IBAN: SK48 1111 0000 0068 9090 0007

Registrácia SKSI:

evidenčné číslo: 2765

IČO/DIČ:

IČO: 35543973, DIČ: 1023587356

Adresa kancelárie:

Markušovská cesta 2956/1 052 40 Spišská Nová Ves

Právna forma podnikania:
Slobodne povolanie – fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona.
Registrácia: Štatistický register SR, Krajská spáva v Košiciach