vítajte na webe projektanta pre plynové zariadenia, technologické a energetické vybavenie stavieb

PROJEKTOVANIE STAVIEB

Ponúkam vypracovanie projektových dokumentácií plynových zariadení, zdravotechnických zariadení a inštalácií plynu, vody a kanálu. 

LOGO PROJEKTPLYN
Vladimir Slaninka 2 1

+421 917 738 730
vlado.slaninka@projektplyn.sk

ADRESA KANCELÁRIE:
Slovenská 2551/56
052 01 SPIŚSKÁ NOVÁ VES
Košický kraj
SLOVENSKO

OBJEDNÁVKA (nezáväzná)

Zadajte svoju e-mailovú adresu. Budem Vás kontaktovať!
vyberte jednu z možností
Poskytnutím osobných údajov dávam súhlas Ing. Vladimírovi Slaninkovi na ich spracovanie a uchovávanie a to až do písomného odvolania svojho súhlasu
ponúkané profesie projektových dokumentácií

Aké dokumentácie pre vás pripravím?

Vypracujem Vám projektové dokumentácie pre technologické a energetické vybavenie stavieb a technické vybavenie stavieb. Mojou odbornosťou sú plynové zariadenia,  zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie v súlade s autorizačným osvedčením projektanta

plynárenské zariadenie

Plynárenské zariadenia a plynovody

Dokumentáciu plynovodu (ale aj prípojky plynu) budete potrebovať pri pripájaní objektov do plynárenskej siete.

batch 1712175497150

Technologické plynové zariadenia

Dokumentáciou pre technologické zariadenia budete potrebovať pre domové zostavy plynu (DRZ), pre bytové domy, výrobné a skladovacie haly.

MIESTNE PLYNOVODY S TLAKOM DO 400 kPa

Ochranné plynárenské zariadenia

Dokumentáciu pre ochranné zariadenie budete potrebovať, ak ste sa rozhodli stavať rodinný dom na parcele kde sa nachádza plynárenské zariadenie.

batch 1712175497018

Zdravotnotechnické zariadenia a Inštalácie vody, plynu a kanalizácie

Dokumentáciu pre vnútorné inštalácie vody, plynu a kanalizácie v budove budete potrebovať pre povolenie ale najmä pri jej realizácii.

projektovanie stavieb vyžaduje spoločenskú zodpovednosť

Profil

Ja 4

Ako autorizovaný stavebný inžinier vykonávam projektovú činnosť v slobodnom povolaní. Tejto činnosti sa venujem od rok 1992. Od roku 2010 je táto činnosť vykonávaná podľa zákona č. 136/2010 o službách na vnútornom trhu. Usilujem sa o sústavné zvyšovanie odbornej úrovne svojej práce, inžinierskeho vzdelania a samostatného výkonu pomocou technického a softwarového vybavenia.
Pre výkon svojho povolania mám uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu. Názov „PROJEKTPLYN“ vznikol ako kľúčové slovo pre internet. 

Ing. Vladimír Slaninka

Vyberte si druh dokumentácie, ktorý potrebujete

Projektová dokumentácia je kľúčovým krokom pri výstavbe rodinného domu. Pred samotnou výstavbou je povinnosťou každého budúceho majiteľa nehnuteľnosti vyžiadať si stavebné povolenie od príslušného úradu

Aby ste mohli získať toto povolenie, je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu, ktorá pozostáva z niekoľkých častí:

objednať projekt znamená

ušetriť počas realizácie stavby

Návrat hore