RTP baner

ULIČNÉ REGULAČNÉ ZOSTAVY S TLAKOM DO 400 kPa

Uličné regulačné zostavy Uličné regulačné zostavy sú technologické zariadenia určené na úpravu tlakov plynovodov miestnych sietí so vstupným tlakom plynu do 0,4 MPa vrátane a s projektovaným výkonom nad 25 m3.h-1 (skupina Bf v zmysle vyhlášky […]

ULIČNÉ REGULAČNÉ ZOSTAVY S TLAKOM DO 400 kPa Čítaj viac »