ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE (EÚ)

Tento dokument bol vytvorený s cieľom preukázať úsilie na dodržiavanie právnych predpisov o ochrane súkromia. Dokument obsahuje zásady používania súborov cookie a nastavenia súhlasu súborov cookie v čase a v regióne Európskej únie – Hospodársky priestor. Viac informácií o tomto dokumente nájdete na https://complianz.io/consent.

Toto vyhlásenie o cookies bolo naposledy aktualizované viď. dole uvedený “EN” text a vzťahuje sa na občanov Európskej únie – Hospodársky priestor.

Zásady používania súborov cookie (EU)