Z ARCHÍVU PROJEKTOV

Projektová dokumentácia stavby „Ochranného plynárenského zariadenia“ (ďalej už len CHPZ) je vyhotovená pre umiestnenie OBJEKTOV NA TRVALÉ BÝVANIE (RODINNÉ DOMY) v bezpečnostnom …

Projektová dokumentácia stavby „ROZŠÍRENIE SIETÍ PRE VÝSTAVBU IBV“ (ďalej už len RDS) je jednou so stavieb „ROZŠÍRENIA PLYNOVODU A PRIPOJOVACÝH PLYNOVODOV pre …

Projektová dokumentácia stavby „LPG zariadenia“ (ďalej už len LPG) je vyhotovená pre hotel, resp. pre kuchyňu hotela. Dokumentácia je vypracovaná podľa podmienok …

Ukážka projektových dokumentácii plynofikácie bytových domov (vykurovanie, ohrev TUV, príprava pokrmov)

Prvá ukážka projektovej dokumentácie je plynofikácia výrobnej haly – vykurovania haly. Druhá ukážka projektovej dokumentácie je odberné plynové zariadenie technologického zariadenie na …

Ukážka projektových dokumentácii plynofikácie rodinných domov. Projektová dokumentácia je z prevažnej miere vypracovaná v dvoch stavebných objektoch. NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD …

Návrat hore
Scroll to Top