PRÍPOJKA PLYNU S TLAKOM DO 400 kPa

je plynárenské zariadenie  (ďalej len PP) s pretlakom do 0,4 MPa vrátane, ktorým sa prepravuje vykurovací plyn v plynnom stave. Je určené na pripojenie odberného plynového zariadenia na

Čítaj viac »

PRÍPOJKA PLYNU S VYSOKÝM TLAKOM

je vysokotlakové plynárenské zariadenie (ďalej len VTL prípojka plynu) s pretlakom od 0,4 MPa do 10,0 MPa vrátane, ktorým sa prepravuje vykurovací plyn v plynnom stave. Je

Čítaj viac »

PRÍPOJKA PLYNU – OCHRANNÉ PÁSMA

Každé umiestnenie stavby = stavebnej konštrukcie postavenej stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie si vyžaduje úpravu podkladu si vyžaduje

Čítaj viac »

PRÍKLADY PRÍPOJOK S HUP V ZEMNOM PREVEDENÍ

Umiestnenie HUP pod zemským povrchom v bode napojenia prípojky na plynovod
Umiestnenie HUP so zemnou súpravou pod zemským povrchom pred hranicou pozemku

PRÍKLADY PRÍPOJOK S HUP NAD ZEMSKÝM POVRCHOM

Prípojka plynu pripojená na DS v zelenom páse. Umiestnená pod chodníkom a končí HUP na hranici pozemku
Prípojka plynu pripojená na DS v ceste. Umiestnená pod komunikáciou a chodníkom a končí HUP na hranici pozemku
Prípojka plynu pripojená na DS v zelenom páse. Umiestnená v zeleni a končí HUP na hranici pozemku bez kolena na zmenu trasy.

MOJE PRÍSPEVKY (ČLÁNKY): Pripojovací plynovod (prípojka plynu)