DOMOVÁ REGULAČNÁ ZOSTAVA (DRZ) je zostava na prípojke plynu s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 m3/h vrátane, so vstupným tlakom plynu do 0,4 MPa vrátane. Zostava je zhotovená podľa typovej dokumentácie výrobcu. Pre DRZ je vydaný certifikát typu. Nadzemná (DRZ) pozostáva z plastovej skrinky, hlavného uzáveru plynu (HUP), regulátora tlaku plynu (RTP), domového uzáveru plynu (DU) a ostatných montážnych komponentov (napr. na umiestnenie meradla zemného plynu (PS). Jej typické využitie je pri plynofikácii rodinných domov, menších prevádzok a pod. . . Domová regulačná zostava – zemná súprava (modul) tvorí samostatnú kapitolu DRZ.  Je to technologické zariadenie bez plynomera a je určená na zemné (podzemné) ukladanie regulátorov tlaku plynu.

UMIESTNENIE DOMOVÝCH REGULAČNÝCH ZOSTÁV

Prístupnosť k technologickému zariadeniu (DRZ) Prevádzkovateľ pripojovacieho plynovodu (podľa Zmluva o pripojení) si vyžaduje zabezpečiť prístup k technologickému zariadeniu DRZ na kontrolu, výmenu a ich údržbu ,

Čítaj viac»

NADZEMNÁ DOMOVÁ REGULAČNÁ ZOSTAVA

Technologické zariadenie bez ohľadu na potrubný systém, na ktorý je pripojené a vybavenie môžu byť prispôsobené na pripojenie jedného alebo viacerých plynomerov. Každá DRZ musí mať

Čítaj viac»

PODZEMNÁ DOMOVÁ REGULAČNÁ ZOSTAVA

Podzemná domová regulačná stanica  (modul) je to technologické zariadenie bez plynomera určené na zemné (podzemné) ukladanie regulátorov tlaku plynu. Domové podzemné moduly sú určené najmä na plynofikácie v mestských

Čítaj viac»
STARŠIE PRÍSPEVKY
Domová regulačná zostava
Vladimír Slaninka

Domové regulačné zostavy – umiestnenie

Prístupnosť k technologickému zariadeniu (DRZ) Prevádzkovateľ pripojovacieho plynovodu (viď. článok Zmluva o pripojení) si vyžaduje zabezpečiť prístup k technologickému zariadeniu DRZ na kontrolu, výmenu a

Čítaj viac »