Close

Príspevky k vyhradeným technickým zariadeniam plynu

Príspevky (články) zoradené od A-Z

Cena prípojky plynu

Cena prípojky plynu = pripojovacieho plynovodu (ďalej už len PP) je závislá od dimenzie potrubia, materiálu a od polohy jej umiestnenia. Podmienky a stanovenie „bodu“ napojenia na distribuč…
Viac tu