Close

Plynofikácia rodinného domu

Čo je regulačná zostava plynu, alebo DRZ?

15. januára 2018

Regulačné zostavy sú odberné plynové zariadenia (OPZ) odberateľa plynu určené na odber plynu. Súčasťou regulačnej zostavy je napr. domový regulátor tlaku plynu, domový plynovod, regulátor pred plynomerom, plynomer s elektronickým prepočítavačom plynu, podružné plynomery a ostatné zariadenia, ktoré sa navrhujú [kliknite pre pokračovanie …]

Cena prípojky plynu

6. decembra 2017

Cena prípojky plynu = pripojovacieho plynovodu (ďalej už len PP) je závislá od dimenzie potrubia, materiálu a od polohy jej umiestnenia. Podmienky a stanovenie „bodu“ napojenia na distribučný plynovod vykonáva prevádzkovateľ distribučnej siete (SPP-distribúcia, a.s.). Prípojka plynu pre rodinný dom [kliknite pre pokračovanie …]