Close

Plynofikácia bytu

Spoločné zariadania bytového domu

28. novembra 2017

Spoločnými zariadeniami domu sa podľa zákona podľa zákona č. 182/1993 Zb. rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne [kliknite pre pokračovanie …]

Plynofikácia bytu v bytovom dome

24. novembra 2017

Byt je nehnuteľnosť, ktorá je v prevažnej miere pripojená na spoločné rozvody bytového domu (na stúpačku plynu, v spoločnej plynomerni . . . . v spoločných priestoroch bytového domu). Bytový dom je pripojený na distribučný plynovod na ulici pripojovacím plynovodom [kliknite pre pokračovanie …]