Close

Stavba s novým pripojením na plynovod

Ktorý vykurovací systém je pre moju nehnuteľnosť ten najvhodnejší?

To, čo je treba zmysluplne použiť, závisí od konkrétneho prípadu – od požadovaného výkonu, od zdroja energie, ktorý je k dispozícii a v neposlednom rade aj od individuálnych nárokov prevádzkovateľa zariadenia.

Takmer všetky odpovede na perspektívne riešenia pre obytné budovy nájdete na stránkach „Perspektívne systémové riešenia pre obytné budovy„. Pre komerčné prevádzky sú opísané účinné energetické systémy na stránkach „Účinné energetické systémy pre komerčné prevádzky

Na čom variť ? Indukcia, plyn, či keramika?

Odpoveď treba nasmerovať na potreby domácnosti, počet osôb, dostupnosť zdroja energie, ktorý je k dispozícii a v neposlednom rade aj od individuálnych nárokov prevádzkovateľa zariadenia.

http://www.oplyne.info/oblast/varenie-2/zakladne-informacie-o-vareni-na-zemnom-plyne/

Ako zabezpečiť výrobu teplej vody v domácnosti, v prevádzkovom objekte?

Odpoveď treba nasmerovať na potreby domácnosti, počet osôb, dostupnosť zdroja energie, ktorý je k dispozícii a v neposlednom rade aj od individuálnych nárokov prevádzkovateľa zariadenia.

http://www.oplyne.info/oblast/vyroba-teplej-vody-2/zakladne-informacie-o-vyrobe-teplej-vody/

Použiť plynovú kondenzačnú techniku?

Ak už máte plynovú prípojku – určite. Ak v blízkosti nehnuteľnosti, v záujmovej oblasti stavby existuje verejný plynovod – určite áno.
Chcete zdroj tepla s dobrým pomerom výkonu a ceny.
Nová ekosmernica s účinnosťou od septembra 2015 ukončila predaj klasických plynových kotlov.
Zásoby zemného plynu postačujú na viac ako 70 rokov.
Životnosť kotlov sa pohybuje zvyčajne okolo desať až pätnásť rokov, investícia je teda dlhodobá a treba si ju dobre premyslieť.

http://www.oplyne.info/oblast/kurenie/zakladne-informacie-o-kureni-zemnym-plynom/

http://www.oplyne.info/oblast/kurenie/kurenie-pripadove-studie/

Je drevo, či pelety alternatívou k zemnému plynu ?

Ak máte k dispozícii sklad.
Ak máte miesto pre vyrovnávací zásobník s objemom až 1 000 litrov.
Ak chcete byť nezávislejším od plynu a vyššia investícia vám pritom nevadí vyberte si aj kozub.

Môžem uvažovať o tepelnom čerpadle?

Ak máte podlahové vykurovanie alebo veľkoryso dimenzované vykurovacie plochy.
Dobre tepelne izolovaný dom, ktorý je bez možnosti pripojenia na vonkajšie distribučné zdroje je predpoklad pre použitie tepelného čerpadla.
Na svojom pozemku môžete vykonať vrt alebo máte k dispozícii vodu zo studne alebo pre vzduchové tepelné čerpadlo ponúknuť miesto na inštaláciu.
Ak máte miesto pre vyrovnávací zásobník s objemom až 1 000 litrov.
Ak chcete byť nezávislejším od plynu či elektriny a vyššia investícia vám pritom nevadí.
Tepelné čerpadlo aj na zemný plyn.
Počas leta môžete využiť technológiu „natural cooling“.

http://www.oplyne.info/oblast/kurenie/zakladne-informacie-o-kureni-zemnym-plynom/plynove-tepelne-cerpadlo/

Môžem využiť energia zo slnka?

Na prípravu teplej vody a podporu vykurovania vrelo do poručujem. Energia zo slnka je bezplatná energia.
Ak bývate v rodinnom dome či radovom dome s nezatienenou strechou orientovanou južne, západne alebo východne – áno

Slnečná energia a zemný plyn

Je možné pri využití jedného zdroja vyrábať iný druh energie?

Ak vykurujete plynom, alebo máte plynovú prípojku do poručujem združenú výrobu tepla a elektriny?
Spotrebujete viac ako 2 000 m³ zemného plynu, alebo platíte mesačne viac ako 120,- € za plyn?
Spotrebujete ročne viac ako 3 000 kWh alebo platíte mesačne viac ako 55,- € za elektrinu?
Chcete optimalizovať účinnosť vášho vykurovania a znížiť vaše účty za elektrinu o cca 50 %.

http://www.oplyne.info/oblast/vyroba-elektrickej-energie/zakladne-informacie-o-vyrobe-elektrickej-energie/

V súčasnej dobe, dobe internetu je možné odpovede získať z webu. A vznikla nová otázka. Ktorým informáciám dôverovať? Jednou z výborných stránok je stránka distribútora zemného plynu SPP- distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739, akciová spoločnosť. Chcel by som Vás nasmerovať na internetové stránky http://www.oplyne.info, ktoré dávajú z prevažnej miery odpovede na hore uvedené otázky.