SMART - PORADENSTVO

Pomôcky, ktoré oceníte pri kalkulácii nákladov

Popular

CENA PROJEKTOVÝCH PRÁC

projekt pre stavebné povolenie a realizáciu:
 • projekt pre pripojovací plynovod
 • projekt pre regulačná a meraciu zostavu
 • projekt domového rozvodu plynu
 • zameranie stavby pre účely plynofikácie
 • výpočet tepelných strát po miestnostiach
 • prekreslenie výkresov do dwg z pap. výkresov

Kalkulačka je pomôckou pre odhad odmeny za vypracovanie projektu plynofikácie rodinného domu v závislosti od dostupnosti stavebných podkladov.

Popular

CENA PRÍPOJKY PLYNU

prípojka plynu uložená:
 • pred hranicou pozemku v zatrávnenom páse
 • pred oplotením (pod chodníkom z dlažby)
 • pred oplotením (pod chodníkom z betónu)
 • pred oplotením (pod chodníkom z asfaltu)
 • pred oplotením (pod cestnou komunikáciou)
 • pod cestnou (na druhej strane cesty)

Kalkulačka je pomôckou pre odhad ceny prípojky plynu, ktorá bude uložená v zemi (pod zemským povrchom) od plynovodu po hranicu pozemku. 

CENA DOMOVÉHO ROZVODU PLYNU

vonkajší domový rozvod plynu uložený:
 • vo dvore v zatrávnenom páse
 • vo dvore pod spevnenými plochami
 • vo dvore (zemné práce svojpomocne)
 • rozvod plynu z materiálu - oceľ
 • rozvod plynu z materiálu - plast
 • rozvod plynu z iného vhodného materiálu

Kalkulačka je pomôckou pre odhad ceny vonkajšieho  domového rozvodu plynu, ktorý bude uložený v zemi od hranice pozemku až po obvodový múr rodinného domu. 

KALKULAČKA CESTOVNÝCH NÁHRAD

cestovné náhrad pri použití vozidla:
 • druh použitého motorového vozidla
 • spotreba PHM na 100/km z TP
 • cena pohonnej látky
 • počet prejdených kilometrov (vzdialenosť)
 • základná náhrada cestovného
 • náhrada za spotrebu PHM

Kalkulačka určí výšku cestovných náhrad pri použití vlastného vozidla na pracovnej ceste za každý 1 km jazdy plus náhradu za spotrebované pohonné látky.

Ja 4
Návrat hore
Scroll to Top