Close

Rozbor činností

Rozbor vypracovaných projektových dokumentácií za obdobie 1994-2015.

RokTyp základnej stavbyDruh dokumentáciePočet (ks)
1994 - 2015Spolu2957
1994BudovyZTI - Vonkajší a vnútorný rozvod plynu136
1995BudovyZTI - Vonkajší a vnútorný rozvod plynu49
1996BudovyZTI - Vonkajší a vnútorný rozvod plynu184
1997BudovyZTI - Vonkajší a vnútorný rozvod plynu23
1997BudovyPriemyselný rozvod - Vonkajší a vnútorný rozvod plynu2
1997Bez špecifikácie79
1998BudovyZTI - Vonkajší a vnútorný rozvod plynu133
1999BudovyZTI - Vonkajší a vnútorný rozvod plynu173
2000BudovyZTI - Vonkajší a vnútorný rozvod plynu94
2001BudovyZTI - Vonkajší a vnútorný rozvod plynu117
2002BudovyZTI - Vonkajší a vnútorný rozvod plynu100
2003BudovyZTI - Vonkajší a vnútorný rozvod plynu62
2004BudovyZTI - Vonkajší a vnútorný rozvod plynu54
2005BudovyZTI - Vonkajší a vnútorný rozvod plynu36
2006BudovyZTI - Vonkajší a vnútorný rozvod plynu40
2007BudovyZTI - Vonkajší a vnútorný rozvod plynu33
2008BudovyZTI - Vonkajší a vnútorný rozvod plynu43
2009BudovyZTI - Vonkajší a vnútorný rozvod plynu27
2009Inžinierske stavbyOBNOVA (REKONŠTRUKCIA) MP STL KEŽMAROK94
2010Inžinierske stavbyOBNOVA MP STL sídlisko Juh 1-6, POPRAD18
2010Inžinierske stavbyOBNOVA NEKOREKTNÝCH PRIPOJENÍ KOŠICE76
2011Inžinierske stavbyREKONŠTRUKCIA STL A NTL PLYNOVODOV KRÁSNA NAD HORNÁDOM I. ETAPA128
2011Inžinierske stavbyREKONŠTRUKCIA STL A NTL PLYNOVODOV PREŠOV,ĽAVÁ STRANA 3. ETAPA222
2012Inžinierske stavbyOBNOVA NTL PLYNOVODOV Žilina Vlčince - 1. sc47
2012Inžinierske stavbyOBNOVA NTL PLYNOVODOV, ŽILINA, STARÉ MESTO – III. ETAPA90
2012Inžinierske stavbyOBNOVA NTL PLYNOVODU MARTIN - STRÁNE, 1.STAVEBNÝ CELOK415
2014BudovyVonkajší a vnútorný rozvod plynu1
2014BudovyZTI - Vonkajší a vnútorný rozvod plynu7
2014Inžinierske stavbyOBNOVA STL1 A NTL PLYNOVODOV LITEN, LISKOVÁ - ČASŤ 1177
2014Inžinierske stavbyPripojovací plynovod2
2014Inžinierske stavbyROZŠÍRENIE DISTRIBUČNEJ SIETE PLYNU + PP2
2015BudovyVonkajší a vnútorný rozvod plynu1
2015BudovyZTI - Vonkajší a vnútorný rozvod plynu2
2015BudovySTAVEBNÉ ÚPRAVY NA OBVODOVOM PLÁŠTI ZŠ SV. CYRILA A METODA V SPIŠSLEJ NOVEJ VSI1
2015BudovyZTI - Vonkajší a vnútorný rozvod plynu - propan-butan1
2015BudovyROZŠÍRENIE PLYNOVODU VUM A ROZVOD V HALE PROTOTYPOV - vonkajší rozvod1
2015BudovyROZŠÍRENIE PLYNOVODU VUM A ROZVOD V HALE PROTOTYPOV - rozvody v hale1
2015BudovyÚPRAVA ROZVODU PLYNU V AREALY SPOLOČNOSTI 1
2015Inžinierske stavbyOBNOVA PLYNOVODOV TRENČÍN, BISKUPICE-3.SC31
2015Inžinierske stavbyREKONŠTRUKCIA NTL PLYNOVODOV ÚO02572 ŽILINA STARÉ MESTO 2.SC94
2015Inžinierske stavbyREKONŠTRUKCIA PLYNOVODOV TRENČÍN - SIHOŤ 2.SC157
2015Inžinierske stavbyPripojovací plynovod3