Close

Rozbor poskytnutých projekčných činností - vypracovaných dokumentácií

Rozbor je spracovaný v grafoch za obdobie 1994-2015

Dokumentácie podľa druhu stavieb

Dokumentácie podľa typu stavieb

Dokumentície technického vybavenie bytových budov

Prehlad expedovaných dokumentácií na území SlovenskaDokumentácie technického vybavenia nebytových budov

Prehlad expedovaných dokumentácií na území Slovenska podľa okresov

Referencie 1994-2015

RokTyp základnej stavbyDruh dokumentáciePočet (ks)
1994 - 2015Spolu2957
1994BudovyZTI - Vonkajší a vnútorný rozvod plynu136
1995BudovyZTI - Vonkajší a vnútorný rozvod plynu49
1996BudovyZTI - Vonkajší a vnútorný rozvod plynu184
1997BudovyZTI - Vonkajší a vnútorný rozvod plynu23
1997BudovyPriemyselný rozvod - Vonkajší a vnútorný rozvod plynu2
1997Bez špecifikácie79
1998BudovyZTI - Vonkajší a vnútorný rozvod plynu133
1999BudovyZTI - Vonkajší a vnútorný rozvod plynu173
2000BudovyZTI - Vonkajší a vnútorný rozvod plynu94
2001BudovyZTI - Vonkajší a vnútorný rozvod plynu117
2002BudovyZTI - Vonkajší a vnútorný rozvod plynu100
2003BudovyZTI - Vonkajší a vnútorný rozvod plynu62
2004BudovyZTI - Vonkajší a vnútorný rozvod plynu54
2005BudovyZTI - Vonkajší a vnútorný rozvod plynu36
2006BudovyZTI - Vonkajší a vnútorný rozvod plynu40
2007BudovyZTI - Vonkajší a vnútorný rozvod plynu33
2008BudovyZTI - Vonkajší a vnútorný rozvod plynu43
2009BudovyZTI - Vonkajší a vnútorný rozvod plynu27
2009Inžinierske stavbyOBNOVA (REKONŠTRUKCIA) MP STL KEŽMAROK94
2010Inžinierske stavbyOBNOVA MP STL sídlisko Juh 1-6, POPRAD18
2010Inžinierske stavbyOBNOVA NEKOREKTNÝCH PRIPOJENÍ KOŠICE76
2011Inžinierske stavbyREKONŠTRUKCIA STL A NTL PLYNOVODOV KRÁSNA NAD HORNÁDOM I. ETAPA128
2011Inžinierske stavbyREKONŠTRUKCIA STL A NTL PLYNOVODOV PREŠOV,ĽAVÁ STRANA 3. ETAPA222
2012Inžinierske stavbyOBNOVA NTL PLYNOVODOV Žilina Vlčince - 1. sc47
2012Inžinierske stavbyOBNOVA NTL PLYNOVODOV, ŽILINA, STARÉ MESTO – III. ETAPA90
2012Inžinierske stavbyOBNOVA NTL PLYNOVODU MARTIN - STRÁNE, 1.STAVEBNÝ CELOK415
2014BudovyVonkajší a vnútorný rozvod plynu1
2014BudovyZTI - Vonkajší a vnútorný rozvod plynu7
2014Inžinierske stavbyOBNOVA STL1 A NTL PLYNOVODOV LITEN, LISKOVÁ - ČASŤ 1177
2014Inžinierske stavbyPripojovací plynovod2
2014Inžinierske stavbyROZŠÍRENIE DISTRIBUČNEJ SIETE PLYNU + PP2
2015BudovyVonkajší a vnútorný rozvod plynu1
2015BudovyZTI - Vonkajší a vnútorný rozvod plynu2
2015BudovySTAVEBNÉ ÚPRAVY NA OBVODOVOM PLÁŠTI ZŠ SV. CYRILA A METODA V SPIŠSLEJ NOVEJ VSI1
2015BudovyZTI - Vonkajší a vnútorný rozvod plynu - propan-butan1
2015BudovyROZŠÍRENIE PLYNOVODU VUM A ROZVOD V HALE PROTOTYPOV - vonkajší rozvod1
2015BudovyROZŠÍRENIE PLYNOVODU VUM A ROZVOD V HALE PROTOTYPOV - rozvody v hale1
2015BudovyÚPRAVA ROZVODU PLYNU V AREALY SPOLOČNOSTI 1
2015Inžinierske stavbyOBNOVA PLYNOVODOV TRENČÍN, BISKUPICE-3.SC31
2015Inžinierske stavbyREKONŠTRUKCIA NTL PLYNOVODOV ÚO02572 ŽILINA STARÉ MESTO 2.SC94
2015Inžinierske stavbyREKONŠTRUKCIA PLYNOVODOV TRENČÍN - SIHOŤ 2.SC157
2015Inžinierske stavbyPripojovací plynovod3